Gigantstein raserte strømlinje

Steinen og renna den la igjen fra plassen den gled ut. Foto: Marius Birkeland