Søndag ble kjøpmann og ildsjel i Øksil, Eirik Sørdahl fra Myre, enstemmig valgt til ny president i Norges volleyballforbund.

- Selv om jeg har vært kjent med valgkomiteens innstilling og vært forberedt på dette ei stund, har det vel ikke gått helt opp for meg, sier Sørdahl på telefon fra Oslo.

- Men det føles godt. Det blir en ny, arbeidssom og krevende periode, men forhåpentligvis også veldig artig, sier han.

Stram organisering

President-vervet er ikke et heltidsengasjement, men noe kjøpmannen fra Myre skal gjøre i tillegg til jobb og styrelederverv i en rekke vesterålsbedrifter.

- Jeg må hele tiden være disponibel for de som jobber i forbundet og for norsk volleyball. Det blir nok en del reisevirksomhet og en god del arbeid for å fremme volleyball som idrett. Med stram organisering av hverdagen, får man det til, sier han.

Nye løft og ideer

Han har allerede gjort seg tanker om hva han ønsker å bidra med som president i forbundet.

- Vi tar jobben videre fra et styre som har gjort en god jobb for volleyballen, og vi skal følge en strategiplan som tinget har vedtatt. Men volleyballen i Norge har behov for nye løft og nye ideer, og jeg håper å kunne bidra til det.

Sørdahl sier han blant annet vil forsøke å samle alle gode suksesshistorier i volleyball-Norge for å lage en slags oppskrift på suksess for klubbene.

- Vi har mange klubber rundt om i landet som er flinke på ulike ting - som bredde, rekruttering eller økonomi. Hva gjør de flinkeste? Jobber man systematisk med å dele suksesshistoriene, kan vi heve kvaliteten på klubbarbeidet flere hakk, mener Sørdahl.

- Det samme kan volleyballforbundet gjøre ved å se på hva de flinkeste forbundene i andre ballidretter gjør, og kopiere dem, avslutter han.