Andværingene diskuterer fartsgrenser etter at Ørjan Vøllestad tok initiativ til at fartsgrensene på Andenes burde settes ned til 30. Dette skjedde i form av et innbyggerinitiativ. Vøllestad samlet mer enn 100 underskrifter. Dermed måtte kommunestyret behandle saken.

Kommunestyret sa hverken ja eller nei, men ba om at saken måtte utredes ytterligere. Rådmannen antydet at det kunne være en løsning å ha lavere fartsgrense i de mest trafikkerte gatene som leder til skoler og barnehager. Flertallet i kommunestyret ønsket også å involvere et trafikksikkerhetsutvalg.

Behandling av innbyggerforslag – Kommunen er innafor Ørjan Vøllestad mener Andøy kommune har behandlet hans innbyggerforslag på feil måte. – Kommunen er innafor, sier Egil Johansen hos fylkesmannen i Nordland. Leter

Utvalget jobber etter flere linjer. Det ses ikke bare på Andenes. På Bleik er bebyggelsen i enda sterkere grad enn på Andenes plassert «i veien». Utvalget har spurt veivesenet om det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensene på Bleik. Det er også bedt om en vurdering av muligheten for å få fartshumper. Svaret er nedslående for alle som vil ha lavere fart.

-Etter en samlet vurdering ut fra kriteriene for slike tiltak, kan vi ikke imøtekomme ønsket om fartsgrense 30 km/t og opphøyd gangfelt på denne strekningen av fv 976 gjennom Bleik nå. Statens vegvesen vil likevel følge utviklingen av trafikkforholdene her, skriver utvalget.

Flere grunner

Det er flere grunner til at veivesenet konkluderer som de gjør. En av grunnene er at få blir tatt for brudd på fartsgrensene i bygda.

-For at fysiske fartsdempende tiltak som fartshumper skal vurderes må det være en betydelig overskridelse av fartsgrensen. Våre døgnkontinuerlige fartsmålinger for en tid siden på denne strekningen forbi Montessoriskolen på Bleik viser at det generelt ikke kjøres spesielt fort i forhold til fartsgrensen. Målt gjennomsnittsfart i perioden var langt under fartsgrensen, men det betyr likevel ikke at alle nødvendigvis avpasser farten etter forholdene. Skiltene angir bare et forbud mot å overskride den angitte fartsgrensen. Det er forøvrig grunn til å tro at mange av trafikantene er lokalkjent med forholdene på stedet og burde av den grunn vise særlig hensyn. Det er trafikantene sitt ansvar å avpasse farten etter forholdene på og langs vegen og det er politiets oppgave å håndheve at trafikkreglene overholdes, mener veivesenet.

Lynraskt formannskap Formannskapet i Andøy kan ikke beskyldes for å kaste bort tiden på unødig debatt. Mandagens åpne møte var unnagjort på under to timer. Krav fra Høken

Leder i Sportsklubben Høken er totalt uenig med Statens vegvesen. Han sier at fartsgrensa burde settes ned til 30. Han peker på at klubben i sin sportslige plan setter krav til hvem som har lov til å kjøre klubb-bussen, og hvilken teknisk standard den skal være i.

- Og vi har som krav at klubben skal arbeide for at barn og unge som ferdes til klubbens anlegg, både ski- og fotballstadion, skal gjøre det på en sikrest mulig måte, beretter Hansen. Derfor er han dundrende uenig i konklusjonene til vegvesenet. Hansen peker på at det er en god del tungtrafikk gjennom bygda, og selv mener han å ha observert at det kjøres for fort. Høken-lederen understreker det personlige ansvaret hver og en enkelt også har, men mener det er opplagt at fartsgrensa gjennom Landsbyen Bleik bør settes ned.

- For dramatisk

Alvhild Norheim, som er styremedlem i Bleik Vel, sier til Vol at hun personlig synes det burde etableres en fartshump ved innkjøringen til Bleik både fra Andenes- og Stave-siden. Hun tror det kan være for dramatisk å sette farten ned til 30 i hele området fordi denne grensa ikke kommer til å bli respektert.