Posisjonen tar konsekvensen av nei til eiendomsskatt:

Bestilte sak på skolestruktur

Som et resultat av nei til eiendomsskatt bestilte posisjonen en sak på skolestruktur i Øksnes. Det gjør at økonomiplanen utsettes til desember.

Tore Christiansen og posisjonen fikk igjennom en sak på skolestruktur.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Øksnes

Varsler smertefulle kutt

Rådmannen i Øksnes har lagt fram sitt forslag til en foreløpig kuttliste som skal ta drifta i kommunen ned med flere millioner kroner. Enda mer må til for å få neste års budsjett i balanse, og rådmannen krever at politikerne bidrar i prosessen.

 Rådmann i Øksnes Elise Gustavsen la tirsdag frem sin foreløpige økonomiske rapport foran det som skulle være behandlingen i august. Et forslag fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet førte imidlertid til endringer i planene.

- Jeg skulle ønske vi hadde fått et ja til å innføre eiendomsskatt i dag. Det fikk vi ikke. Da må vi se på andre løsninger for å få øonomien i balanse, sa Tore Christiansen fra KrF.

Fra talerstolen kunngjorde han et forslag fra posisjonen (KrF, Ap, H, SV)om at de ville forslå fem punkter i et ledd for å prøve å finne innsparinger.

1: Kommunestyret ber om at det legges frem sak om enringer i skolestruktur høsten 2017. Nødvendige prosesser og involveringer igangsettes raskt.

2: Kommunestyret ber om å få en sak om endring fra Vestvågøymodellen til en rammetimefinansiering av skolen i Øksnes. Saken bør belyse blant annet følgende:
a: Endring i ressursfordeling mellom skolene gitt at alle skoler videreføres.
b: Endring i økonomiske forutsetninger for skolestrukturendringer med rammetimefinansiering sett opp mot Vestvågøymodellen.
c: Konsekvenser dersom rammefinansiering kombineres med krav om deling eller "tolærermodell" for klasser over 25 elever i barnetrinnet og 28 elever i ungdomstrinnet.

3: Ordningen med barnefattigdomsmidler videreføres uten kutt.

4: Det presenteres en vurdering av økonomiske effekter av en reduksjon av sykefraværet med 1 prosent.

5: Økonomiplanen behandles i møte i desember.

Øksnes kommunestyre med nei til eiendomsskatt

Kommunestyret i Øksnes sa i dag nei til å innføre eiendomsskatt.

- Vil være med

John Danielsen (Sp) stemte mot eiendomsskatt. Han ville gjerne være meed på jobben med å  finne løsninger.

- Men da må vi bli invitert med, reellt sett. Om vi hadde fått noen av våre forslag med tidligere år, hadde vi ikke vært i den situasjonen vi er i i dag, sa han og ga klare signaler om at han ikke ville være med på forslaget fra posisjonen.

- Det blir for meg feil å gå for å se på skolestruktur nå. Det vil ta for lang tid. For å komme i mål er det bedre at vi ser på økonomiplanen i august.

Gikk for fellesforslaget

Ikke overraskende gikk fellesforslaget til posisjonen gjennom mot fem stemmer. Dermed blir økonomiplanen til administrasjonen utsatt fra august til desember. For før den kan behandles, vil skolestrukturen behandles.