Ber om strakstiltak på Nyksundveien

Nyksund Vel krever at det snarlig vedlikehold av Nyksundveien. Men kommunen har ikke mer vedlikeholdspenger igjen, og har bedt Fylkesmannen om hjelp. – Vi vil med vår kommuneøkonomi aldri klare å få veien i så god stand som den bør være, sier ordføreren, som mener fylkeskommunen og staten må på banen.

Veien til Nyksund er i svært dårlig forfatning. Silje Helene Nilsen 

Øksnes

Nyksundveien har over år vært en real hodepine for politikere med en slunken kommunekasse og ikke minst for beboerne i Nyksund.