Jennestad Montessoriskole har blitt et økonomisk «mønsterbruk»:

– Kjøper det vi trenger, og pusser opp uten lån

Jennestad Montessoriskole har skaffet seg økonomisk handlefrihet bare i løpet av tre år.

Elevene har en liten frokoststund før skolen begynner. Rektor Vegar Hoel (bak til venstre) og styrleder Knut Ivar Finjord (bak til høyre).  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Sortland

Etter tre år med full drift ved Jennestad Montessoriskole, fremstår skolen som et økonomisk mønsterbruk. Eierselskapet har samlet seg 1,9 millioner kroner i egenkapital. Omløpsmidlene er 1,4 millioner kroner høyere enn den kortsiktige gjelda, og selskapet hadde ved nyttårsskiftet 1,7 millioner kroner i banken. Selskapet har ikke langsiktig gjeld.