Sortland med kraftig nedgang i antall liggedøgn på sykehus i mars

Etter at Sortland har tatt i bruk syv nye sykehjemsplasser og kjøper to korttidsplasser i Bø, har kommunen en kraftig nedgang i antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter, og ligger nå på normalen for mars måned.

Helse og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Sortland kommune hadde i siste halvdel av 2017 betydelige problemer med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Mens antallet for januar og februar i år lå på henholdsvis 100 og 97 liggedøgn, var Sortland kommune nede i fire liggedøgn i mars. Antall liggedøgn for januar, februar og mars i 2017, var på henholdsvis 2,15 og seks liggedøgn.