Helsesjefen: – Det går dypt inn på oss

– Dette er svært beklagelig, og det går dypt inn på oss som jobber i tjenesten når våre pasienter rammes av slikt. Det sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune i forbindelse med opplevelsene som Daniel Erstad hadde på Stokmarknes legekontor.

Helsesjef Marion Celius.  Foto: KNUT IVAR AARSTEIN<----------

Pluss

– Det er meget beklagelig at det ligger en svakhet i System X, slik det fremkommer i klagesaken VOL omtaler. Grunnet taushetsplikten er det begrenset hva vi kan si om dette konkrete tilfellet. Fylkeslegen er imidlertid helt tydelig på at dette er en systemsvakhet som finnes i alle de norske journalsystemene, og at forsinkelsen pasienten opplevde ikke kan legges Stokmarknes legekontor til last. Medisinske journalsystemer er svært komplekse dataprogram. Det er dessverre ingen måte å sikre seg fullt og helt mot feil, selv om de heldigvis er svært, svært sjeldne, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i en kommentar til VOL.