Russerne også bekymret for P8 på Andøya

USA har nå fire P8 ovevåkingsfly på Andøya. Norske myndigheter kaller det en øvelse. Men russerne er bekymret også for det som nå skjer på Andøya, der overvåking av havområdene normalt utføres av norske fly.

BEKYMRET Russiske myndigheter er bekymret over at det nå er utplassert fire amerikanske P8-overvåkingsfly ved Andøya flystasjon.  Foto: Jørn Aune

Pluss

NRK har tidligere rapportert om sterke russiske reaksjoner på at Norge vil tillate en dobling av antall amerikanske soldater som øver i Norge til 700 og at de i tillegg skal kunne øve både på Værnes og på Setermoen i Troms.