Sortland formannskap:

Politikere fikk gjennomslag for mer offentlighet

Lokalpolitikeren Roar Wessel Olsen fra Sortland Høyre var kritisk til manglende offentlighet i forbindelse med formannskapets møte. Nå har han blitt hørt.
Pluss

Det var i forbindelse med formannskapets møte i Sortland kommune den 21. juni at Roar Wessel Olsen tok opp saken med rådmannen og ordføreren i Sortland. En sak som skulle opp til politisk behandling i formannskapet vistes ikke på de nettsidene som politisk interesserte følger med på når de skal orientere seg om lokalpolitikken i Sortland.