Andøya flystasjon:

Droner kan være en trussel mot rikets sikkerhet

Det er ikke bare på Andøya flystasjon at det blir tillatt med droneflyving med sivile piloter i sensitive områder. Nordspissen av Andøya har utvilsomt kvaliteter som overgår andre områder for testing av droner, som faktisk kan være en trussel mot rikets sikkerhet.

En Phantom drone fra DJI utstyrt med et kamera. 

Pluss

Fredag 22. juni ble en ny forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer fastsatt av Kongen i statsråd. Den skal gjelde fra 1. september i år.