Willfred Nordlund (Sp) har sendt brev til Forsvarsministeren

Ønsker redegjørelse for Avinors kostnader på nye Evenes flystasjon

Willfred Nordlund (SP), Stortingsrepresentant for Nordland, sendte torsdag et brev til forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Han ber om redegjørelse for når Stortinget vil bli informert om hvilke kostnader som faller på Avinor i forbindelse av flyttingen av forsvarets flystasjon til Evenes.  

Arbeiderpartiet skal tirsdag fremme forslag, der man ber regjeringen på nytt se på tallgrunnlaget for Evenes, etter at det er kommet fram at basevalget med nedleggelse av Andøya flystasjon, kan medføre store ekstrakostnader. - Vi ønsker en en gjennomgang av tallene, slik at vi har et korrekt beslutningsgrunnlag, sier Eirik Sivertsen (Ap) i forsvarskomiteen.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Pluss

Bakgrunnen for dette er det ved flytting av flybasen vil tilkomme utgifter til Avinor som ikke er inkluderte i Konseptutvalgutredningen som er gjort. Disse kostnadene er knyttet til planen om å etablere Marin Patrole airkraft (MPA), som Orion-fly, samt Quantitative risk assessment (QRA), som jagerflyene F35, på Evenes.