Tema

torsdag 16.09 2021

Foreslår nye regler for regulering av pensjon

Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling får en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

tirsdag 11.05 2021

Denne kommunen sparer flere millioner hvert år

Øksnes kommune får tilført «pensjonsfondet» cirka 24 millioner kroner fra KLP i år, øremerket betaling av fremtidige pensjonspremier. Årlig reduksjon i pensjonsutgifter framover blir på over tre millioner kroner.

tirsdag 12.01 2021

Nytt år, nye pensjonssparingsmuligheter

onsdag 16.12 2020

Stortinget vurderer «julegave» til minstepensjonistene – utbetalt til sommeren

Ønsket om å øke dagens pensjoner allerede i år er blitt en hodepine for partiene på Stortinget. Løsningen kan bli en «julegave» i form av en engangssum.

søndag 08.11 2020

Forlater etter 35 år i toppstillinger i Andøy

Alt har en ende. Det gjelder også for pleie- og omsorgssjef Aud Sellevold (65). Etter 35 år i toppstillinger i Andøy kommune ser hun fram til rolige dager, uten å måtte skynde seg ned på jobb for å rekke fristen.

søndag 10.03 2019

Ny forskrift:

Regulerer tilskudd til historiske pensjonskostnader

Kongen i statsråd har fastsatt en forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialhelsetjeneste og statlige barnevernstjenester.

mandag 19.11 2018

LO og NHO utsetter AFP-forhandlinger i ett år

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

fredag 16.02 2018

Pensjonistene fikk 300 kroner mer

En gjennomsnittlig pensjonist fikk omtrent 300 kroner mer å leve for i 2017 hvis en sammenligner med året før.