Tema

mandag 30.12 2019

– Ny kai er et stort løft for oss

– Den offisielle åpningen blir i april eller mai, men jeg tror ikke det blir så lenge etter nyttår før den første båten legger til, sier Hans Benjaminsen om den nye kaia i Risøyhamn.

tirsdag 24.09 2019

WWF: – Vi er selvsagt skuffet over vedtaket

– Vi er selvsagt skuffa over vedtaket fra Miljødirektoratet. Lutzgran er oppført på fremmedartslista med svært høg risiko (SE) som følge av stor evne til spredning og betydelig negativ påvirkning på norsk natur.

– Vernerne skaper unødvendig tap for oss skogeiere

– Naturvernorganisasjonene som klaget på det positive vedtaket hos Fylkesmannen vant ikke fram. Det er jeg glad for, men de skaper samtidig unødvendig økonomisk tap for oss skogeiere.

fredag 20.09 2019

Søker allerede nå om penger til gigantisk kai mellom Børøya og Hadselbrua

Hadsel kommune la ut planprogrammet til høring i sommer, men har allerede nå søkt om 18 millioner av 48 millioner kroner til første del av det gigantiske kaianlegget som planlegges mellom Børøya og Hadselbrua.

fredag 19.07 2019

Fylkesmannen opprettholder ja til lutzgran

Naturvernforbundet, Sabima og WWF har klaget på at Magnar Svandal fikk tillatelse til å plante ut 7.500 lutzgraner i Svandalen på Andøya. Fylkesmannen opprettholder sitt vedtak, og saken går nå videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

lørdag 25.05 2019

Fikk tillatelse i april:

Naturvernere vil stoppe lutzeventyret

Naturvernforbundet, SABIMA og WWF Verdens naturfond ønsker å stoppe planting av 7.500 lutzgran i Andøy. Tillatelsen ble gitt allerede i april.

søndag 21.04 2019

Får plante 7.500 lutzgraner

Magnar Svandal har fått tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgraner i ett plantefelt på Andøya. Fylkesmannen mener plantingen ikke vil gi uheldige følger for det biologiske mangfoldet.

onsdag 17.04 2019

Skogeiere i Andøy vil replante omdiskutert sitkagran i Andøy:

Ønsker positiv vinkling på skogdrift

De har tro på skogdrift og replanting av sitkagran, som en langsiktig investering i Andøy, mens staten brukte i fjor 26 millioner kroner på å fjerne den.

– Dårlig idé med sitkagran

Robert Svendsen som er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Andøy, synes replanting av svartelistet sitkagran er bakstreversk.

fredag 29.09 2017

– Tømmerkai gir årlige verdier for 3-4 millioner kroner

Skogbrukssjef i Andøy Gjermund Pettersen ser en oppadgående vekstkurve for skogbruket i Andøy etter bevilgningen til tømmerkai i Risøyhamn.

Satser på tømmerkai til 20 millioner kroner i Risøyhamn:

– Kan bli bra for Andøys omstilling

Hans Benjaminsen mener den fremtidige tømmerkaia i Risøyhamn kan gi ringvirkninger langt utover skogbruksnæringa. – Kaia kan bli bra for Andøys omstilling, påpeker han.

torsdag 14.09 2017

Regjeringen gir fem millioner til tømmerkai i Risøyhamn

– Tømmerkaier er ein viktig del av infrastrukturen i skogbruket og gir reduserte transportkostnader, sier landbruksministeren.