Australsk gruveselskap vurderer oppstart av grafittutvinning

I et brev til Sortland kommune tilbyr det australske selskapet Riedel Resources LTD kommunen å inngå en leieavtale for rettigheter til geologisk undersøkelse og mulig fremtidig utvinning av grafitt på Jennestad.

Riedel Resources vurderer å utvinne grafitt på Jennestad, dersom de får på plass avtaler med Sortland kommune og grunneiere i området.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Næringsliv

Det australske gruveselskapet ønsker nå å leie en eiendom av kommunen på Jennestad, i tillegg til at de nå henvender seg til grunneiere i området. De ønsker å se på mulighetene for grafittundersøkelser i området.