Fredag møtes ledelsen i vesterålskommunene og Nordlandssykehuset på Sortland. Regionen stiller mann- og kvinnesterk, med både ordførere, rådmenn og helse- og omsorgssjefer – i det som blir et viktig dialogmøte.

– Bekymret for tilbudet

Det er satt av 2,5 timer til møtet, hvor det fra Vesterålens side er ønskelig å diskutere fire områder som kommunene mener er utfordrende for regionen. Ambulanseberedskap, rehabiliteringsplasser, samhandlingsreformen og utskrivningsklare pasienter og psykisk helsevern vil være tema for møtet.

– På flere områder er vi bekymret for om tilbudet og samhandlingen mellom kommunene og Nordlandssykehuset er god nok, og det har til nå vært en utfordring å bli tatt på alvor. Vi var nylig på et dialogmøte i Bodø, hvor kommunene kom lite til ordet. Derfor er det nå bra at de kommer, slik at vi får tid til å legge frem det vi ser av utvikling i Vesterålen, sier regionrådsleder og ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik til VOL.

Bedre dialog

– Hva ønsker dere å få ut av møtet?

– Vi ønsker å oppdatere Nordlandssykehuset på situasjonen i Vesterålen, og vi håper at vi blir tatt på alvor med våre bekymringer. Vi mener det er et klart forbedringspotensial for samhandling mellom sykehuset og kommunene, sier Aasvik og viser til situasjonen i jula, da allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste på Stokmarknes ble stengt med to dagers varsel.