Ordførerne i Vesterålen uttrykte misnøye med Nordlandssykehuset i fredagens møte.

Da arbeidsutvalget i regionrådet møttes på Sortland fredag ble Nordlandssykehuset diskutert, med stenging av allmennpsykiatrisk enhet og kutt i ambulansetjenesten som bakteppe.

Mangel på overlegespesialister førte til stenging av allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset Vesterålen i jula. Ifølge regionrådsleder Siv Aasvik er det rapportert inn to tilfeller hvor pasienter som skulle fått hjelp i Vesterålen, måtte sendes til Bodø.

- Det som var spesielt med denne saken er at kommunene fikk beskjed et par dager før jul om denne stengingen, samt at vi ikke ble spurt i forkant. Når vi snakker om samhandlingsreform og samarbeid må vi kunne forvente at Nordlandssykehuset plukker opp telefonen når de har slike utfordringer. Vi har kompetente folk rundt om i Vesterålen som ikke har blitt spurt om å stille på jobb, hevdet Aasvik.

- Når vi ikke får muligheten til å bidra til løsninger, så er det mangel på samhandling og samarbeid, la hun til.

Ulike forståelser

Også ambulansekuttet i Sortland ble tatt opp.

- Fra Sortland er det rapportert fire avvik siden kuttet. Ut fra de uttalelsene Nordlandssykehuset har kommet med, kontra de opplevelsene vi har hatt, har vi en helt ulik forståelse av situasjonen, både når det gjelder fare for liv og helse, og når de sier at vi må regne med samtidighetskonflikter. De anser ikke avvikene som alvorlig, men det gjør vi, sa Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo.

I møte med sykehuset

Det ble uttrykt misnøye med Nordlandssykehuset både fra ordførere og rådmenn. De skal møte helseforetaket 8. mars og 24. mars, og det ble diskutert hvordan de skal forberede seg for å bli hørt, noe de mener de ikke har blitt til nå.

- Jeg tror det er lurt å være kritisk til sykehusets bruk av statistikk. Det er strukturen vi reagerer på. Helse Nord gir Nordlandssykehuset ansvar for å "sørge for" ulike tilbud. Hva gjør vi når helseforetakene ikke klarer med sitt "sørge for"-ansvar? Hvor skal vi adressere det når Nordlandssykehuset ikke leverer det de skal? spurte fungerende rådmann i Øksnes, Elise Gustavsen, som vanligvis er helse- og sosialsjef i kommunen.

Det ble også en diskusjon om samhandlingsreformen, hvor vesterålskommunene opplever at pasienter som ikke burde vært skrevet ut, blir sendt ut til kommunene.

- Vi merker at trykket øker ute i kommunene, og at stadig sykere pasienter blir sendt hjem. Det har pågått siden 2012, og vi blir stadig mer presset. Mest skremmende er det imidlertid at når vi ikke makter å gjøre oppgaven, og skal ha sykehuset som et nivå over oss, opplever at de stenger ned allmennpsykiatrisk enhet før jul uten å gi beskjed. Det er uhørt at vi ikke har ei sykehusavdeling å spille på, sa Gustavsen.

Hennes oppfordring var å ta dette opp på Helse Nord-nivå.

Oversikt over reinnleggelser

Bø-ordfører Sture Pedersen mente vesterålskommunene burde hente ut statistikk på antall reinnleggelser, hvor pasienter har blitt sendt tilbake til sykehuset etter utskrivelse, for å dokumentere at Nordlandssykehuset sender hjem pasienter som ikke er ferdigbehandlet.

Det ble i fredagens møte bestemt at rådmannsutvalget i Vesterålen skal komme med et faglig innspill som skal tas med til møtet med Nordlandssykehuset 8. mars.

- Om vi ikke opplever å bli lyttet til denne gangen heller, må vi kreve et møte med Helse Nord, da Aasvik.