Regjeringa har i sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret foreslått å legge ned Andøya flystasjon, og heller samle maritime overvåkingsressurser og kampfly til én felles base i nord: Evenes.

Ingen forhandlinger

Ifølge leder av Senterpartiets gruppestyre, Marit Arnstad, har ikke forhandlingene mellom partiene kommet særlig langt.

I en epost til VOL skriver hun at saken har vært diskutert uformelt, men ikke i noe formelt gruppemøte i partiet enda. Hun poengterer imidlertid at partiet kommer til å stemme samlet.

Arnstad vil foreløpig ikke si noe om sitt synspunkt i saken.

- Det er for tidlig å si, ettersom gruppa ikke har behandlet saken. SPs program legger imidlertid sterk vekt på det forsvar som er til stede i hele landet. Terskelen for å legge ned forsvarsanlegg i nord er derfor veldig høy, sier hun til VOL.

Krf vil ha delt løsning

Arbeiderpartiets fire representanter fra Nordland har tidligere sagt at de vil gå inn for en delt løsning mellom Andøya og Evenes. Det er ikke kjent hvordan partiet sentralt stiller seg til saken.

- Denne innstillingen vil bli sendt hele stortingsgruppa, og vil ligge som et grunnlag når gruppa får sitt beslutningsdokument, sier partileder Knut Arild Hareide til VOL.

De første uformelle drøftelsene i Krf vil skje de nærmeste ukene. Hareide avventer stortingsgruppas beslutningsprosess før han vil uttale seg om sitt standpunkt i saken.

Mot egen regjering

Fra før vet vi at Fremskrittspartiets to representanter i Nordland, Jan Arild Ellingsen og Kenneth Svendsen, har varlset at de vil gå mot egen regjering i denne saken, og stemme for delt løsning.

Det er ikke kjent hvordan Nordland Høyre stiller seg til saken, eller hvor SV, MDG og AP sentral står.