Dette kommer frem av domspapirene fra Vesterålen tingrett.

I en periode fra januar til juli 2015 forledet i følge dommen kvinnen og ei venninne flere menn til å betale dem penger.

Svindelen gikk ut på at menn ble kontaktet i den nevnte perioden og bedt om å overføre penger slik at de i tur skulle få besøk av den ene av kvinnene.

Over 200 menn ble kontaktet, men kun en liten del av de overførte penger. Istede for å komme på besøk som forespeilet, ble pengene brukt til nettkasino, nettspill og ikke minst en ferietur til Danmark.

Mer svindel

Her gikk flere på svindelen og enkelte av ofrene betalte summer så høye som opp i 300.000 kroner.

Ekteparet var i retten også tiltalt for 24 ytterligere tilfeller av bedrageri begått i perioden juni til oktober 2016. I disse tilfellene skal de ha mottatt betaling for varer uten hensikt å faktisk sende dem. Her varierte beløpene fra knapt 1500 kroner til 9000 kroner.

Dommene

De tre involverte fikk følgende dommer.

Den tiltalte hovedkvinnen er tidligere straffedømt for bedrageri og hærverk samt bedrageri og medvirkning til tyveri.

Kvinnen ble dømt til fengsel i ett år og seksten måneder. Ektemannen ble dømt til fengsel i ett år.

Alle tre ble dømt til å betale erstatning til personene som ble lurt. Samlet sett er dette beløp opp mot totalt 750.000 kroner. De domfelte må også betale saksomkostninger og det er også beslaglagt en iPad, seks mobiltelefoner og to laptoper.