I begynnelsen av januar leverte en gruppe jegere en klage til kontrollutvalget i Sortland. Klagen hevdet at kommunen ikke følger regelverket i sin viltforvaltning.

Klagerne var kritiske til at kommunen bruker jegere som angivelig ikke har kurs i viltettersøk og at jegerne i enkelte tilfeller brukte hunder som ikke er godkjente. De er også kritiske til at kommunen ikke har ansettelsesavtale med noen av jegerne de bruker - noe som betyr de ikke er forsikret og ikke får feriepenger i tillegg til at de får betalt i viltkjøtt istedenfor kroner og øre.

12. april behandlet kontrollutvalget i Sortland saken. Der ble det klart at rådmann Randi Gregersen fikk frist til 1. juni å redegjøre for praksisen. Den redegjørelsen kan du lese her.

I Sortland er det ni personer som har godkjent i videregående kurs for ettersøk. Sporadisk har fire av disse blitt brukt i tillegg til minst fire andre, som ikke har de rette kursene. Ingen av de kommunen har brukt har en skritlig avtale med kommunen per dags dato.

Siden møtet i kontrollutvalget har VOL gjentatte ganger kontaktet Sortland kommune for å komme til bunns i hva kommunen aktet å gjøre med de påståtte regelbruddene.

1. juni svarte teknisk sjef i Sortland, Torgeir Tobiassen, viltforvalter Jostein Holmeng og hans nærmeste overordnede, Karl Peder Haugen på våre spørsmål.

– Vi har over tid jobbet med å sikre nye ettersøksavtaler. Til dette arbeidet har vi brukt kommuneadvokaten. Vi har undersøkt de formelle forholdene rundt blant annet forsikring og hvordan jegerne som utfører jobben skal lønnes, sier Torgeir Tobiassen i Sortland kommune.

Flere møter

VOL vet at kommunen har vært i flere møter med tre navngitte jegere om å få på plass en skriftlig avtale. Om de inngår avtale med disse, vil viltforvaltninga være innenfor regelverket. Disse tre har kommunen brukt i perioder tidligere, men inntil nå har de ikke hatt en skriftlig avtale.

De fire andre jegerne som har hatt muntlig avtale med Sortland kommune, altså de som ikke har de rette kursene, får ikke lengre gjøre oppdrag for Sortland kommune. De og flere andre har ifølge Jostein Holmeng hjulpet han med ettersøk av vilt siden han begynte i stillingen som ansvarlig for viltforvaltningen i 2007.

– Vi har nettopp vært i møte med tre jegere. Jegerne har de kvalifikasjonene som kreves. Vi vil være «på den smale sti» når vi får disse avtalene på plass, forteller Tobiassen, som også sier at det ikke har vært en lett oppgave å finne ut hvordan en skal ivareta regelverket.

– Det har på mange måter vært et nybrottsarbeid. Vi har opplevd at regelverket rundt viltforvaltningen har vært utfordrende å håndtere. Det har ikke vært en god mal å følge, så vi har måttet lagd disse avtalene fra bunnen av, sier Tobiassen.

Denne påstanden blir bekreftet til VOL av KS.

Prøveordning

Om avtalene skrives under på, vil dette bli en ettårig prøveavtale. Så vil kommunen gjøre opp status etter et år for å se om denne formen fungerer.

100.000 kroner er grensen for når en kommune må legge ut slike avtaler på anbud. Ifølge Tobiassen er avtalene de er på vei å inngå med jegere ikke over en verdi på 100.000 kroner og må derfor ikke legges ut på anbud.

– Vi mener vi er godt innenfor reglene for offentlig anskaffelse, og at vi ikke trenger å legge dette ut på anbud. Vi har utarbeidet et grunnlag for en anbudskonkurranse, så etter et år med denne løsningen vi skisserer med de nye avtalene, kan vi da se på om det vil være nødvendig å legge dette ut på anbud.

– Det har i flere omganger kommet påstander om at Sortland har brutt loven med sin måte å utføre viltforvaltningen på. Erkjenner man det nå?

– Vi kan bare beklage det. Vi handlet i god tro. Dette er et komplisert regelverk, sier Tobiassen.

Viltforvalter kan bidra

Viltforvalter Jostein Holmeng er en av jegerne som har drevet viltettersøk. Som ansatt i kommunen, er han klar på at det er noe han vil fortsette med:

– Jeg kan ved enkelte unntak være den som rykker ut for å felle vilt etter påkjørsler. Dette dreier seg om der viltet ligger på veibanen for eksempel. Det dreier seg også om bare det å rykke ut for å sjekke tilstanden på en elg, som skjedde da vi rykket ut i fjor med den elgen som hadde surret seg fast, sier Holmeng.

Uoverenstemmelse

Redegjørelsen fra rådmannen til Kontrollutvalget, er det viltansvarlig Jostein Holmeng som har forfattet.

Den redegjørelsen kan du lese her.

I den står det blant annet:

«Kravet om ettersøk videregående trådte i kraft fra 1. april 2018.Sortland kommune var derfor ute i god tid for å sikre at de ekvipasjene vi bruker på ettersøk er kvalifisert. Etter vår vurdering er den praksisen vi fører med hensyn til ettersøk godt innenfor de regler som gjelder.

Når det gjelder personer som ikke blir tilkalt, men har godkjente hunder, har vi ingen kommentarer til dette. Vi har betalt kurs for de vi har hatt muntlige avtaler med, og er fornøyd med disse ekvipasjene. For å få et godt utført ettersøk er en avhengig av godt samarbeid, det er lettest å få et godt resultat når en kjenner hverandre. Vi dekker godt opp behovet for hjelp med de vi bruker. Det er også et økonomisk spørsmål hvor mange en skal inngå avtale med. Det framkommer kritikk av at kommunen ikke skyter kalver i tilfeller der kua blir drept. Ifølge forskning er kalven godt i stand til å overleve når den er ferdig med amminga.»

Dette fikk vi tilgang til i etterkant av intervjuet med kommunen 1. juni. Uttalelsen skiller seg fundementalt ut fra den beklagende tonen kommunen hadde i saken da vi snakket med dem.

I redegjørelsen hevdes det altså at kommunen var innenfor regelverket frem til 1. april 2018.

– Kravet om at ekvipasjer for det offentlige måtte være godkjent og ha videregående kurs ble innført på generelt grunnlag 1. april 2016. Kan du da si at dere var innenfor regelverket frem til 1. april i år?, spør vi Holmeng:

– I tidsrommet fra 01.04 2016 til 01.04. 2018 var det ei overgangsordning der en kunne bruke godkjente hunder uten godkjent kurs videregående. I tidsrommet mellom 01.04. 2016 og 01.04. 2018 dekket Sortland kommune kursavgift for fire som gjennomførte kurset, sier Holmeng til denne påstanden.

Videre sier Holmeng i redegjørelsen at kommunen har betalt kurs for ettersøk for dem som har utført ettersøk.

«Vi har betalt kurs for de vi har hatt muntlige avtaler med, og er fornøyd med disse ekvipasjene. For å få et godt utført ettersøk er en avhengig av godt samarbeid, det er lettest å få et godt resultat når en kjenner hverandre. Vi dekker godt opp behovet for hjelp med de vi bruker.», sies det i redegjørelsen.

– Så det er vel ikke et spørsmål om kommunen nå bytter jegere. Det er heller et spørsmål om kommunen nå har til hensikt å KUN benytte jegere som er kvalifisert med godkjent ettersøkshund. Eller om de vil fortsette praksisen med å benytte tjenester fra de tre jegerne kommunen har brukt tidligere. Som ikke har nødvendige kvalifikasjoner for å påta seg slik tjeneste for det offentlige?

– Det er feil at vi ikke har benyttet godkjent ettersøkspersonell. De fire vi har betalt kurs  for har vi benyttet flere ganger. Hvordan du kan tolke at vi ikke har benyttet godkjente folk er merkelig, sier Holmeng til VOL og legger til:

– Alle de fire vi har betalt kurs for oppfyller alle krav. De har godkjente hunder og har gjennomført kurset.

De fire Holmeng snakker om her er jegerne kommunen i disse dager forhandler med om å få en avtale med. Likevel er det ikke bruken av disse hovedkritikken har kommet fra Andøy kommune og de som klagde kommunen inn for kontrollutvalget tidligere i år. Kritikken har gått på bruken av fire navngitte jegere uten ettersøk videregående og godkjente hundekvipasje over flere år.

De fire kommunen nå sikrer avtaler med er ifølge Holmeng brukt «minst like mye» som jegerne som ikke hadde godkjente hunder og kurs. Bruken av disse vil nå opphøre, og kun de med godkjent kurs og hunder vil få mulighet til skriftlig avtale med kommunen.