Onsdag ble det kjent at Coop må selge 93 butikker for at Konkurransetilsynet skal godkjenne deres oppkjøp av Ica Norge. 43 av butikkene selges til Bunnpris, 50 til Norgesgruppen - som blant annet har konseptene Spar, Joker, Kiwi og Meny.

Seks av butikkene som får nye eiere ligger i Vesterålen. Det skal være snakk om én butikk på hver av stedene Myre, Melbu, Stokmarknes, Bø, Sortland og Lødingen.

Bø-butikk til Norgesgruppen

Rimi-kjøpmann Jan Andersen i Bø er leder av Norske Ica-kjøpmenns franchiseforening. Onsdag og torsdag har han vært i møter med Coop, Ica og Norgesgruppen i Oslo.

Over telefon, på vei hjem fra Oslo, bekrefter han overfor VOL at det nå er avgjort hvilke butikker som skal selges, og til hvem. Andersens Rimi-butikk i Bø blir overtatt av Norgesgruppen. Hvilke andre butikker i Vesterålen som skal selges, og til hvem, vil han foreløpig ikke avsløre.

- Det blir litt forskjellig i Vesterålen, noen går til Bunnpris, noen til Norgesgruppen. Mer vil jeg ikke si, da det kan være ansatte som fortsatt ikke har fått beskjed om hva som skjer med deres butikk, sier han.

Selger i hovedsak Ica-butikker

Andersen sier at det på landsbasis i all hovedsak er Ica-butikker av ulike formater, det vil si Ica, Rimi og Matkroken, som blir solgt, og noen få Coop-butikker.

Rimi-kjøpmann Torgeir Hansen på Myre bekrefter overfor VOL at hans butikk blir rammet av salget. Hansen eier også en Rimi-butikk i Honningsvåg, og er i den situasjonen at de to butikkene er foreslått solgt til ulike kjeder. Han er derfor enda i diskusjon med eierne, og vil foreløpig ikke si noe om hvilken kjede butikken på Myre blir solgt til.

Rimi-butikken i Bø blir ifølge Andersen trolig omgjort til Spar eller Kiwi.

- Jeg snakket litt om dette med Norgesgruppen i dag, men ingenting er avklart. Det viktigste for meg fremover er å ivareta de ansatte og å opprettholde arbeidsplasser. Det er målet, sier han.

- Trist

Andersen sier at de lokale kjøpmennene ikke har mye de skulle sagt med tanke på salget.

- Det ligger i vår kontrakt at franchisegiver kan overdra franchisekontrakten til en ny eier, og det kan vi gjøre lite med, sier han.

- Vi i Ica synes det er trist at det endte slik, og at vi er solgt. Jeg tror konsekvensen av salget blir at konkurransen i dagligvaremarkedet blir mindre. Men når det kom så langt som dette, er vi glad for å endelig få en avklaring, sier han.

Kostbar ombygging

Det er bare noen få år siden Andersen bygde om butikken i Bø for godt over fem millioner kroner. Nå må han til med nok en ombygging og omprofilering.

- Det koster flesk å bygge om butikken. En av de store jobbene vi nå står overfor er derfor å få de nye eierne til å ta mest mulig av regninga, sier kjøpmannen.