Øksnes Arbeiderparti hadde onsdag medlemsmøte, der pressen fikk være til stede på første del av møtet. Karianne Bråthen ble enstemmig valgt til Øksnes Ap sin ordførerkandidat, mens Yngve Hansen er nummer to på lista.

I andre del av møtet ble møtet lukket, i det man diskuterte om man ønsker å skifte ut teknisk hovedutvalg.

Har flertall

Fra før er det kjent at seks kommunestyrepolitikere har bedt ordfører Karianne Bråthen om at det holdes nyvalg av hovedutvalg teknisk i Øksnes.

De seks er Yngve Hansen (Ap), Ellen B. Pedersen (SV), Tore Christiansen (KrF), Torfinn Kristoffersen (Ap), Hilde H. Vottestad (SV) og Hans Kristian Hansen (uavhengig representant). I tillegg har Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) og Jørn Martinussen (Uavhengig representant) sluttet seg til, slik at det er åtte kommunestyrerepresentanter som står bak kravet.

Nå får de støtte fra de fem andre kommunestyrerepresentantene til Øksnes Ap. Et fulltallig kommunestyre i Øksnes består 21 representanter, og man ville trengt 11 stemmer for å foreta nyvalg.  Nå disse totalt 13 representantene flertall, og det betyr at teknisk hovedutvalg kan bli skiftet ut.

Teknisk hovedutvalg består av leder Torgeir Larsen (Ap), nestleder Inge Nilsen (H), Britt Mariann Olsen (Ap) Olav Lind (ØTL), Glen Stavøy (Sp/Frp) og barnas representant Tone Guldbjørsnen.

Mot tilrådning fra partisekretæren

– Ap støtter nyvalg av hovedutvalg teknisk. Ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier en ordknapp Yngve Hansen til VOL. Han sier at det var en ganske langvarig diskusjon om saken i partiets medlemsmøte.

Etter det VOL kjenner til var det ordfører Karianne Bråthen som framsatte forslag i partimøtet om at Arbeiderpartiets representanter i hovedutvalg teknisk skulle skiftes ut. Dette skal ha skjedd mot tilrådning fra assisterende partisekretær for Arbeiderpartiet, Kristine N. Kallset, som ønsket at partiet skulle ta en fot i bakken og sette seg sammen lokalt og få avklart hva som lovverk sier.

VOL har ikke lyktes å komme i kontakt med Arbeiderpartiets partisekretær.

Det ble i møtet også drøftet hvilke rutiner som bør ligge til grunn for framtiden slik at man unngår usikkerhet eller uenighet om hvordan partiets vedtak bør følges opp.

– Dette føles som en eksklusjon

Etter det VOL kjenner til ble forslaget ble det framlagte forslaget i møtet karakterisert som et forsøk på karakterdrap på to av Arbeiderpartiets medlemmer som har lengst fartstid i partiet lokalt, Britt Mariann Olsen og Torgeir Larsen, som begge sitter i hovedutvalg teknisk.

Torgeir Larsen sier til VOL han føler han ble ekskludert fra partiet.

– Det er egentlig en form for eksklusjon, det føles slik når du har vært medlem av partiet i mer enn 30 år,  og samtidig vært ganske aktiv i partiet og senest nå som medlem av hovedutvalget for teknisk, sier han.

– At det så skal reises innstigelse ikke for måten vi har behandlet en sak på, men fordi det blir støy på grunn av vedtaket vi gjør. Det er det som er grunnlaget for at hele utvalget blir skiftet ut, sier Larsen.

-Jeg kjente også på at dette var noe som gikk på min egen person. Selv om man gjør et vedtak på at hele utvalget skal skiftes ut. Jeg synes det er ille. Det er også ille fordi jeg forela saken for partiadministrasjonen i Oslo, og de er ikke inne på det sporet man har valgt lokalt, sier han.

Ifølge Larsen ønsker partiadministrasjonen at man kan lage arbeidsregler som unngår situasjoner som denne.

– Og klarer man ikke komme gjennom det slik, så kan man få hjelp fra partiapparatet. Det ble sagt nei til dette alternativet, i stedet vil ma bytte ut utvalget, sier han.

– Oppfattes som et karakterdrap

– Jeg er skuffet, for det første har jeg ikke hatt innsyn i saken som har versert, når styret i Ap har behandlet den. For dette er kompliserte lovmessige vurderinger som man skal gjøre i utvalget og i det politiske i dette, da synes jeg at den som blir berørt av dette som er komplisert og der konsekvensene blir så store, bør få innsyn i hva som er gjort og innsyn i de dokumentene som finnes, sier Torgeir Larsen.

– Jeg fikk innsyn i tolvte time, da dette ble lagt fram i møtet og hadde ingen sjanse til å påvirke, sier Larsen, som er skuffet over behandlingsmåten.

– Og jeg er kjempeskuffa over at jeg skyves ut av partiet på denne måten. Jeg oppfatter det som et karakterdrap. Og man settes i en umulig situasjon, jeg har alltid vært 100 prosent lojal ovenfor Arbeiderpartiet, det er der mitt hjerte ligger, sier han.

Larsen tilføyer om saken som er stridens kjerne, Kjærlighetshaugen:

– Plan- og bygningsloven gir en søker noen rettigheter, at vedkommende skal ha samme rettigheter som alle andre i området. Særlig dette med likhet er avgjørende for meg, sier Larsen.

Teknisk hovedutvalg gjorde et annet vedtak enn det vedtaket som ble gjort på Ap sitt medemsmøte i januar.

– At vi har politiske føringer er greit nok, men det kan ikke telle alene. Plan og bygningsloven må også utgjøre et grunnlag. Noen sier at partiets føringer må telle alene og telle over alt annet. Men der er ikke slik demokratiet fungerer. Det kan ikke være medlemsmøtet i Ap som bestemmer hva du gjør i et utvalg, sier Larsen.

– Har ikke sett maken på 40 år

Ordfører Karianne Bråthen gikk i forrige uke ut i en kronikk og oppfordret til samarbeid og raushet, der bakteppet for innlegget var kontroverser og støy i det politiske miljøet etter vedtak i teknisk hovedutvalg.

– Karianne Bråthen hadde et fint innlegg om Øksnes-politikken og kommunikasjon og tonen i kommunikasjonen. Jeg var den først som var inne på VOL og berømmet henne for dette innlegget. Fordi jeg selv er opptatt av tonen i politikken, sier Theodor Lind (ØTL).

– Tre timer etter at jeg hadde vært inne og gitt kredit til ordføreren får jeg vite at Ap sammen med andre vil ha sak for å avsette teknisk hovedutvalg. Det er dråpen som får begeret til å flyte aldeles over i forhold til hva som skjer i Øksnes og i politikken. Og hva som har skjedd og verserer i denne saken om Kjærlighetshaugen: Jeg synes det er ei skam for det politiske Øksnes, sier Lind.

– Jeg har vært aktiv i kommunepolitikken i mer enn 40 år, og jeg har ikke opplevd maken, sier Theodor Lind.

– Er veldig forklarende

– Vi snakker også om å rekruttere til politisk arbeid og poetisk aktivitet. Jeg opptatt av dette og det er også ordføreren. Synes ordføreren hun har håndtert dette på en måte som gagner det å motivere mennesker til å være med i politikken? spør han retorisk.

Høyres tidligere leder Jonny Rinde Johansen sier Høyre står fast på sin tidligere innstilling i saken, og synes dessuten Oddmund Enoksen treffer spikeren på hodet med innlegget sitt.

– Innlegget er veldig forklarende for hele situasjonen, og det er nøyaktig slik vi ser på den, sier Rinde Johansen.

Se Ap-leder Yngve Hansens reaksjon på denne saken her.