Ørjan Vøllestad har satt trafikksikkerhet og fartsgrenser på dagsorden i Andøy med sitt innbyggerforslag om å innføre 30-sone i alle sidegatene på Andenes.

Da kommunestyret behandlet saken i feburar ble ikke forslaget til Vøllestad behandlet direkte, men flertallet gikk heller inn for en innstilling fra rådmannen om å kartlegge de mest trafikkerte rutene til skolene og barnehagene. Samtidig ble Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i kommunen bedt om å vurdere nedsettelse av fartsgrensene på Andenes og andre tiltak som følge av kartleggingen.

Saken er nå behandlet i TSU. Leder i utvalget, Beate Stellander, sier til VOL at de i sitt vedtak går inn for å innføre 30-soner på alle kommunale veier i Andenes sentrum. Dette gjelder ikke Storgata, som er en fylkeskommunal vei.

– Dette er basert på en helhetlig vurdering. Det som lå i bunn av oppdraget vi fikk var å vurdere veier mellom skoler og barnehager, men det er vanskelig å definere hvilke veier ungene til enhver tid tar. Det blir for upresist, sier Stellander.

Vedtaket i TSU må nå tilbake til kommunestyret, sammen med en prislapp på tiltaket. For at nedsetting av fartsgrensene skal kunne gjennomføres må politikerne legge penger på bordet til skilting.

– Jeg har forhåpninger om at kommunestyret skal få behandlet saken før sommerferien, sier Stellander.