Mandag var det møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De møttes for å se over sentrumsplanen og trafikksikkerhet i sentrum.

Rådet består av Reiulf Ruud, Renathe Johnsen, Ole Osbakk, Kate Adolfsen-Trabelsi, Rolf Johansen og Jonn Klæboe. De tre sistnevne var ikke tilstedet på møte. Luna Buvik Vibe stilte som varamedlem.

Les også: – Dårlig stelt

Parkeringsplass

De oppmøtte kom med en rekke innspill på planutkast for områdereguleringen i Stokmarknes sentrum.

Miljøgata i Markedsgata må være:

  • Trygg, oversiktlig og tydelig.

  • Enveiskjørt mellom V.D Hals gate og Havnegata.

  • Ha gode og brede fortauskanter.

  • Ha en parkeringsplass for de med nedsatt funksjonsevne utenfor apoteket, samt plass for taxi i samme område.

De kom også med et innspill om at gatearealer i sentrum må ha tydelig oppmerkede parkeringsplasser.

Les også: – Bevar friområdet

Musikkpaviljongen

Tidligere har rådet kommet med innspill på at musikkpaviljongen på torget må gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. I tillegg sier de at de oppsummerte punktene som står i planforslaget er et munimum som må gjøres.

– Det er viktig å tenke helhetlig. Kommunen har nå mulighet til å få en fin og brukervennlig gate gjennom å gjennomføre nevnte punkter.

I fjor var rådet på befaring gjennom byen, hvor de også kom med innspill som kommuneplanlegger fikk i forkant av planforslaget. Flere av disse innspillene har han lagt inn i planen.