Før jul stiftet hjørnesteinsbedriften Norway Seafoods på Melbu sammen med Hadsel kommune selskapet Hadsel kystfiskeinvest AS, med formål å «tilby finansiering til bygging og kjøp av nye fartøy, kjøp av brukte fartøy og kvoter, støttelånsordninger, ombygging av fartøy og investeringer i infrastruktur og selskaper tilknyttet virksomhetsområde.»

Støtte kan gå til personer og bedrifter tilknyttet Hadsel. Hadsel kommune eier 49 prosent av selskapet, mens Norway Seafoods har 51 prosent av aksjene.

Lån til kystfiskeinvest

Styret i Hadsel Kystfiskeinvest AS har søkt om lån fra Hadsel kommune for videreutlån. Hensikten er å sikre leveranse av 300 tonn fisk årlig til Melbu. Det lånet har formannskapet nå vedtatt å innvilge.

– Når historien skal skrives om fiskeriarbeidsplassene på Melbu vil man spørre seg om kommunen gjorde det som kunne gjøres for å trygge disse. Formannskapet har i dag sørget for å følge opp vedtaket som kommunestyret gjorde før jul, sier hadselordfører Siv Aasvik.- Dette betyr flere helårlige arbeidsplasser, sa hun til VA etter at møtet var over.

Formannskapet vedtok fredag å gi én million kroner til toppfinansiering av et fartøy som forplikter seg til å levere 300 tonn råstoff årlig til Norway Seafoods på Melbu. Formannskapet vedtok lånevilkår som innebærer blant annet nedbetaling over to år, levering og bearbeiding av fangst på Melbu, samt en avtaleperiode på fem år.

– For lite belyst

Det var motvillige representanter fra Frp, V og Rødt som stemte sammen med det øvrige formannskapet i saken.

Frps Camilla Skog Rodal mente at man forhastet seg i saken, og at det er udemokratisk at kommunestyret ikke fikk ta avgjørelsen. Arne Ivar Mikalsen mente saken var for lite belyst, mens Rødts Geir Jørgensen pekte på at nasjonale regeler rundt levering og bearbeiding veier mye tyngre enn de avtaler kommunen måtte gjøre med en privat aktør.

– Hvordan sikrer vi oss at kommunen får igjen pengene dersom avtalen ikke overholdes? spurte han.

– Det skrives et gjeldsbrev hvor lånet kan inndrives dersom vilkårene ikke følges, svarte rådmannen.