Det gjorde han i Dagbladets valgbod tirsdag. Det er etter Senterpartiets rapport, som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse, at Ap nå åpner for å gjennomgå tallene.

– Det var vært beregninger fra Avinor om sivildrift, rapporten vi så i går, en økende alliert interesse for dette området mht. maritime patruljeflyginger. Det er såpass mye at vi, for at det skal være full tillit til prosessene, må ha en ordentlig gjennomgang av dette før vi eventuelt bekrefter vedtaket eller snur om på det og lager en ny plan, sier Barth Eide til Dagbladet.

Sp-rapport

Senterpartiet slapp mandag sin rapport, etter at de ikke har hatt tiltro til forsvarsdepartementets utredning.

Nordland Arbeiderpartis Eirik Sivertsen lovet tidligere denne uka gjennomgang av tallene, dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.

– Beslutningen som er fattet, er basert på det beslutningsgrunnlaget som fantes. Hvis det har vesentlige feil, er det åpenbart at vi må ta opp saken til ny vurdering, sa Sivertsen i intervjuet, og legger til:

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er noen omkamp for oss. Stortinget må ta beslutninger ut fra det regjeringen legger frem, og det er regjeringens ansvar at det er godt opplyst. Jeg har slåss beintøft for Andøya flystasjon i eget parti. Vi tapte den kampen, men nettopp derfor har vi vært opptatt av å følge denne saken nøye.

Fornøyd i Sp

Liv Signe Navarsete (Sp) er fornøyd, men sier til Dagbladet at hun skulle ønske Ap hadde vært enda tydeligere.

– I dag oppfatter jeg at AP går et steg i rett retning, og at det de sier er at de vil gå gjennom rapporten Sp har utarbeidet og se på tallene på nytt. Når vi først har fått dem dit skal vi også, såframt det blir en regjering bestående av Ap og Sp, greie resten, sier Navarsete til avisa.

Svekket forsvarsevne

Det samme gjelder flytting av helikopterskvadron 339 fra Bardufoss, der Navarsete mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ikke har redegjort for hvordan innsparingene skal skje. Til sammen vil en nedleggelse av Andøya flystasjon og fjerning av helikopterstøtten til Hæren svekke landets forsvarsevne, mener hun.

– Knapt noen moderne hær står uten dedikert helikopterstøtte. Derfor må helikopterskvadron 339 forbli på Bardufoss. Og det finnes knapt én eneste fagmilitær som oppriktig mener at det styrker Norges forsvarsevne å redusere vår evne til å ta imot allierte forsterkninger. Ved å legge ned Andøya flystasjon legger vi alle eggene i én kurv, vi svekker Norges forsvarsevne og beredskapen i nord, sier Navarsete.