Håper å starte utbygging av Håløygtunet i 2019

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen og prosjektleder Inge Ovesen. Foto: Espen M. Pettersson