I 2015 ble sju demensplasser ved Håløygtunet lagt ned. Kommunen har over lang tid arbeidet med å få på plass seks nye institusjonsplasser for personer med demens som erstatning for disse.

Under torsdagens formannskap ble den nytilsatte prosjektlederen Inge Ovesen presentert. Han skal ha kontroll på ballen under utbyggingen ved Håløygtunet. Han presenterte en fremdriftsplan for utbyggingen for formannskapet på torsdag.

Her kom det frem at kommunen i dag jobber med å finne ut hvilke tomter de ønsker å kjøpe i forbindelse med utbyggingen.

– Vi jobber intenst med å få på plass tomtevalgene. Vi jobber hardt for å få på plass en sak på tomtekjøp til formannskapet 19. oktober. Det er helt avgjørende for at fremdriften blir som vi skisserer, fortalte Ovesen.

Flere valg

Tomtevalgsmessig står man mellom tomter for utbygging på Håløygtunet, men også nybygg på ei ny tomt. Hvor man ender opp vil avgjøre fremdriften i saken. Om kommunen ikke får problemer rundt valg av tomt og erverv av disse, vil 2018 stort sett gå til prosjektering, men så kan en sette spaden i jorda 2. januar 2019.

– Det er et ugunstig tidspunkt å starte bygging på, men den datoen kan endres. Datoen er foreløpig, så vi håper at det kan skje tidligere, fortalte Ovesen.

Midlertidig alternativ

Formannskapet fikk forespeilet at de nye plassene ikke var klare før tidligst i 2020. Det fikk blant annet Høyre til å stille spørsmål ved hva man gjør i mellomtida.

– Det vi kan gjøre er å reåpne de plassene som ble stengt for noen år siden midlertidig. Det er ikke ideelt, men kan være ei løsning, fortalte Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen