10. mai kunne NRK erfare at det planlagte testsenteret for oljevernberedskap på Fiskebøl skulle få ytterligere bevilgninger i revidert statsbudsjett. Selv om så ikke skjedde, avviser fiskeriministeren ifølge statskanalen at Fiskebøl er nedprioritert.

– Det er satt av 25 millioner kroner til videre planlegging av testsenteret i statsbudsjettet for 2022, og dette er ikke endret. Det betyr at vi går videre med planleggingen av dette prosjektet, fastslår Skjæran overfor NRK.

Han understreker videre at regjeringen må ta konsekvensene av at budsjettene er blitt trangere og at de må være mer økonomisk ansvarlige enn før, slik at ikke utgiftene til folk og næringsliv øker mer enn nødvendig.

Må snu alle steiner

– Nå må vi snu alle steiner for å se hvordan vi holder kostnadene lave og har kontroll på utgiftene. Derfor har vi bedt alle underliggende etater om å gå gjennom kostnadskrevende prosjekter, presiserer han.

Det er på denne bakgrunn at Kystverket er bedt om å se på tre ulike muligheter for å holde kostnadene nede også i dette prosjektet, fortsetter han overfor NRK.

– Kystverket skal vurdere en trinnvis utbygging og nedskalerte løsninger på Fiskebøl. De skal også oppdatere kostnadsanslag for utbygging testfasilitetene i Horten, påpeker han avslutningsvis.