Skisser av fabrikken.

Det har lenge vært kjent at levendefisk-gründer André Reinholdtsen har hatt planer om realisering av et foredlingsanlegg på tomta etter den gamle hjørnesteinsbedriften Fryseriet i Myre havn.

Fabrikkplanene begynner nå å ta form. Som VOL tidligere har skrevet er den franske matgiganten Picard og deres innkjøpsselskap Primex med på eiersiden. Øksnes Entreprenør har fått oppdraget med å bygge det nye anlegget, og er allerede i gang med å lage ny kai.

1. februar tok også Martin Rasmussen fra Blokken fatt på jobben som fabrikksjef.

Filetfabrikk

Rasmussen kommer fra den samme stillingen ved Norway Seafoods anlegg på Melbu. Da tilbudet om ny jobb på Myre kom fra de franske eierne, var det for godt til å si nei.

– Dette er et svært spennende prosjekt, sier Rasmussen til VOL.

Som eneste ansatt er han nå i full gang med å utvikle fabrikkplanene sammen med eierne.

– Vi er i gang med å kartlegge mulighetene for å få opp et godt konsept som er tilpasset markedet. Det vil i stor grad være snakk om en filetfabrikk, sier Rasmussen.

Innovativ og fremtidsrettet

Men ikke hvilken som helst filetfabrikk.

– Vi har mange innovative og fremtidsrettede løsninger som vi ønsker å få til. Dette kan bli noe helt nytt i en konservativ næring. Målet er å ha masse automasjon, ny teknologi og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Der det kan være roboter, vil vi ha roboter, sier han. Hvor mange arbeidsplasser det vil være snakk om, er for tidlig å si.

Målet er å foredle mer av fisken der den fanges, og å utnytte 100 prosent av fisken til humant konsum.

– Vi har altfor mye fisk som sendes på bil til utlandet. Vi vil bruke norsk råstoff til å produsere norske produkter, for å konkurrere med andre land, som Kina. Vi skal gjøre et sikkelig helhjertet forsøk på å få det til.

– Hvordan skal dere ta opp konkurransen med andre land med langt lavere lønninger?

– Vi har noen ideer om hvordan vi skal få det til. Vi har et mer bærekraftig konsept, er opptatt av miljø - og mener at det ikke er nødvendig å sende råvarer rundt hele jorda, men produsere den der den blir fanget. Det vil gi en langt bedre kvalitet på produktet, sier Rasmussen.

Helårig produksjon

Målet er samarbeid med fiskeriaktører i hele regionen, og helårig produksjon.

– Vi har en ambisjon om å være samarbeidspartner med de andre fiskekjøperne i havna og i regionen. Vi har også en intensjon om å bygge mye av produksjonen vår på levendelagret råsstoff, sier Rasmussen.

Primus motor for fabrikk-prosjektet, André Reinholdtsen, har vært en pioner innen levendelagring av torsk, og har nylig søkt kommunen om flere lokaliteter.

– Målet er helårig produksjon, og da er vi avhengig av å kjøre en kombinasjon av flere ulike råstofftyper, sier Rasmussen.

Jobber med å spikre finansiering

– Når blir det byggestart?

– Vi håper at det blir så raskt som mulig, men før den tid må vi vite at vi har finansieringen på plass. Dette blir noe helt nytt og spennende, og før vi kan gå i gang må vi også ha med oss virkemiddelapparatet, sier han.

– Får vi med oss de rette finansieringskildene, håper vi å starte byggingen i løpet av et par måneder, legger han til.

Rasmussen opplyser at det fortsatt jobbes med eierstrukturen, og at den foreløpig ikke er klar.