Ordfører Karianne Bråthen sier den økonomiske situasjonen i Øksnes gjør at man nå er nødt til å se på skolestrukturen.

– Vi har en alvorlig situasjon foran oss. Hvis vi ikke tar noen grep nå så er det ikke sikkert administrasjonen klarer å legge fram et budsjett for 2018 i balanse, sier Bråthen til VOL.

– Alvorlig

– I fjor tok Ap initiativ til en oppvekstmelding som skulle ligge til grunn for en ny runde med strukturdebatt. Denne er ikke ferdig. Hvorfor går dere bort fra det løftet?

– Det gjør vi på grunn av den økonomiske situasjonen for 2018, som ble lagt fram for oss i vår. Den er vi nødt til å ta innover oss. Vi har ikke nok penger å drifte for, og får ikke mer penger fra staten. Når kommunestyret valgte å si nei til å øke inntektene med eiendomsskatt, må vi redusere driftskostnadene. Det er alvorlig om vi ikke klarer å hente inn de millionene vi må, sier ordføreren.

Arbeiderpartiet har ikke partibehandlet forslaget fra rådmannen om å legge ned Sommarøy og Strengelvåg skoler, Bråthen har derfor ikke tatt stilling til saken.

– Må kutte

– Kommunestyret har bedt om en økonomisk vurdering av endring i skolestrukturen. Er det riktig å fatte en så stor beslutning kun på grunnlag av økonomi?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi var der at vi kunne vurdere skolestruktur ut fra pedagogiske og faglige hensyn, men der er vi ikke nå. Vi må kutte. Spørsmålet er hvor, sykehjemsplasser eller skoler. Mange av tjenestene vi leverer på helsesida er lovpålagte, og vi kan ikke velge dem bort. Kommunene har stadig fått flere oppgaver, uten at det har fulgt ressurser med fra staten. Dette er et problem som alle politikere bør jobbe med mot sine moderpartier, sier Bråthen.

Nedgang i elevtall

Det fortelles om uro og frustrasjon ute på skolene i Øksnes. Det sier ordføreren at hun har forståelse for.

– Kanskje kan vi nå ta noen avgjørelser som skaper litt mer ro rundt skolene. Samtidig er dette en del av å jobbe i det offentlige. Private bedrifter som taper inntekter må skalere ned, slik er det også for kommunen. Vi har hatt nedgang i elevtallene de siste årene. Da er det dyrt å drifte flere store bygg med utgifter til vaktmestere, renhold og vedlikehold.

– Er det en god løsning å flytte elever fra Sommarøy og Strengelvåg hvis man likevel må investere i moduler for å få plass til dem på Myre?

– Barnehagen i Alsvåg har levd med en slik modul i mange år, i påvente av ny barnehage. Det har fungert. Jeg tror ikke vi skal skremmes av at man i en midlertidig fase må ha en modulløsning, sier Bråthen.