I et ekstraordinært formannskapsmøte i Hadsel torsdag avviste flertallet av politikerne klagen fra utbygger Kolbjørn Hoseth Larsen.

Rådmannen innstilte på å ta klagen fra Larsen til følge, men posisjonspartiene stemte imot. Det var ingen debatt.

Saken sendes nå fylkesmannen i Nordland.