– Vil fylkesråden følge opp fylkestingets vedtak om 40-sone i Vesterålsgata på Sortland?

Det er hovedinnholdet i et skriftlig spørsmål Odd Arne Andreassen (Sp) stiller til Monika Sande i forbindelse med fylkestingets møte til uka. Sande er fylkesråd for transport og infrastruktur, og Andreassens partifelle.

Oppslutninga om tryggere trafikk i Vesterålsgata har vært overveldende i fylkestinget, og fylkespolitikeren fra Andøy har jobbet for å gjøre Vesterålsgata sikrere å ferdes i for både liten og stor, ifølge ei pressemelding.

Som vesteråling er Andreassen godt kjent med forholdene i regionsenteret, og lar seg ikke avspise med det negative svaret som kom fra Statens vegvesen 7. februar i år.

Andreassen nøyer seg ikke med kampen for Vesterålsgata. Han går nå et skritt videre og spør om fylkesråden vil igangsette ei utredning om Nordland fylkeskommune som skiltmyndighet for veier som eies av Nordland fylkeskommune. Slik tilfellet er for Vesterålsgata og mange andre veistrekninger i fylket.

Sp-politikeren går inn for at fartsgrensene skal settes av myndigheter som er nærmere dem fartsgrensene er til for.