Fylkesmannen har nå sendt saken tilbake til kommunen. I brevet til kommunen heter det.

l Formannskapets vedtak av 30.03.2017 er det ikke begrunnet hvilke faktiske forhold som ligger til grunn for avstemmingen som gjorde at vedtaket ble omgjort. Fylkesmannen har følgelig ikke mulighet til å prøve hvorvidt Formannskapets avgjørelse er basert på en forsvarlig vurdering.».

Kolbjørn Hoseth Larsen etter vedtaket i formannskapet: - Frustrende at det tar så mye tid, men vi har troa Kolbjørn Hoseth Larsen og Trude Iversen er fortvilet over vedtaket, men mister ikke motet. Må grunngi

I klartekst betyr det at formannskapet må grunngi hvorfor de endret standpunkt i saken og gikk fra et vedtak om godkjenning til å godta klagen fra naboene som klaget på vedtaket.

Saken må etter ny behandling i formannskapet igjen tilbake til fylkesmannen. Utbygger fikk først ja til en dispensasjon fra reguleringsplanen i desember i fjor, før naboenes anke ble godtatt i mars. I april sendte utbygger inn klage, som igjen førte til at saken ble sendt til Fylkesmannen.

Første mulighet for ny behandling er på neste formannskapsmøte i juni.

VOL kommer tilbake med mer.