Onsdag kveld publiserte VOL en serie artikler rundt viltforvaltninga i Sortland kommune. Her kom det frem at flere over mange år har kritisert måten forvaltninga blir utført på av Sortland kommune. Blant annet at kommunen har brukt personell som ikke har de rette kursene for å drive ettersøk, at de ikke er ansatt i kommunen, ikke er forsikret eller får feriepenger.

Det kom også frem en påstand at kommunen støttet opp om svart arbeid da de har betalt de som utførte jobben for dem i kjøtt istedenfor penger.

Denne påstanden reagerer Bjørn Roald Høve sterkt på. Han har selv drevet viltettersøk for kommunen i 22-23 år og har alle kurs som man trenger for å utføre viltettersøk for det offentlige.Han førte i 2017 en godkjent hund opp til kurset videregående ettersøk. Kurset ble betalt av Sortland kommune.

Høve sier at dette er det nærmeste han har fått betaling for den jobben han i en årrekke har gjort for kommunen.

– Jeg har ikke jobbet svart og jeg reagerer kraftig på at dette blir påstått, sier han og fortsetter:– Jeg har ikke solgt kjøtt videre. Det lille jeg har fått gjennom 28 år har gått til eget bruk, og sjelden eller aldri til menneskemat. Det har gått til reveåte og lignende.

For ordens skyld: Påstandene til kontrollutvalget og fra Andøy kommune, går ikke ut på de jegerne som Høve som har de rette kursene. Påstandene om regelbrudd går på bruken av jegere som ikke har de kursene Høve og flere andre jegere brukt av kommunen har.

Påstandene om svart arbeid går på at Sortland kommune ikke har oversikt over hvor mye kjøtt som er gitt i betaling.

For skadde

Høve sier at omfanget av betaling i kjøtt, er lite:

– I de fleste tilfeller er dyret såpass skadd at det ikke er mye kjøtt igjen. Og det som eventuelt er delt ut til jegerne som har vært i den ettersøksgruppa i Sortland er mikroskopisk i omfang. Dette er ei heller menneskeføde. I det store og hele er det vanskelig å finne noe «brukandes» kjøtt på et elgkadaver etter et skadd eller påkjørt dyr. Har det gått lenge kan det være betennelse og feber i kroppen og da er det ikke menneskeføde.

– Baktanke

Om påstandene til kontrollutvalget, sier Høve:

– For meg virker det som at noen sitter med en baktanke her. Noen som vil inn på arenaen. Det får de gjerne gjøre for meg. Slik dette har fungert til nå, har det vært frivillig dugnad.

– Jostein Holmeng har hatt ei liste som han eller politiet har benyttet for å ringe rundt med. Jeg tør å påstå at de har fått tak i folk hver gang de har prøvd. Så det har fungert. Det viktigste er jo at man får respondert kjapt og hindrer unødig lidelse for dyrene.

Sa nei til avtale

Høve er en av jegerne som har fått tilbud om skriftlig avtale med kommunen om viltettersøk. Han har takket nei.

– Jeg kan ikke binde meg opp mot en slik kontrakt 365 dager i året rett og slett, sier Høve.