Rådmannen ønsker den dyreste demenstomta

I innstillinga til formannskapet, som har møte på torsdag, går rådmannen inn for å bygge nye demensplasser på Lamarktunet. Den tomta koster 2 millioner mer enn de andre som er vurdert.

Planområdet for sykehjemsalternativet på Lamarka.  Foto: Sortland kommune

Sortland

Mandag sendte rådmannen ut innstilling på hvor de nye demensplassene planlagt i Sortland, skal bygges.

Totalt er planen at et nytt sykehjem for personer med demens, skal ha 54 plasser.


Rådmannen i Sortland vil utvide dagtilbudet for personer med demens:

– Helt nødvendig å iverksette tiltak

Det har over tid vært store utfordringer i demensomsorgen i Sortland. Nå sier rådmannen at det er helt nødvendig å sette inn tiltak, og foreslår at dagtilbudet for personer med demens utvides.

 

Rådmannen går inn for at dette sykehjemmet skal bygges på Lamarktunet.

11,5 millioner

Tomta rådmannen ønsker, er den dyreste av de som er vurdert. Tomtekostnaden blir da på rundt 11,5 millioner.

De andre alternativene var Steinbruddet og Håløygtunet, der ville selve tomta kostet 9,5 millioner.

Demensplassene som tidligere var på Håløygtunet, ble lagt ned i 2015.


 

Siden har striden stått om hvorvidt Håløygtunet skulle pusses opp og plassene oppgraderes, eller om det skulle bygges nytt. I fjor ble det omsider vedtatt at man skulle satse på nybygg.

Samtidig har behovet gjort at man har måttet reetablere plassene som ble lagt ned. Seks plasser ble tidligere i år etablert i nabobygget til Håløygtunet, og den siste plasse er planlagt reetablert til neste år.

Usikker byggedato

Lamarktunet er regna som godt egna, blant annet fordi tomta er ganske flat. Kommunen må erverve 14.000 kvadratmeter fra tre forskjellige grunneiere, men rådmannen er positiv til at dette skal gå greit, blant annet fordi området alt er regulert som boliger tilrettelagt for eldre og brukere med spesielle behov i byplanen.

Når arbeidet kommer i gang, er usikkert.

På forrige kommunestyremøte, 16. november, ble det orientert om framdrifta. Da kunne ikke administrasjonen svare på om byggestart i 2019 lar seg realisere.


Her er rådmannens kuttliste innen helse og omsorg i Sortland

Ikke medtatte tiltak i rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, fordelt på tjenesteområder er et dokument som strekker seg over 16 sider. Det er ei lang kuttliste.

 

Kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, sa da at han trodde de ville komme i mål med prosjektet innen utgangen av økonomiplanperioden i 2021 - i det minste om man endte på Håløygtunet som tomtevalg.

Nå har rådmannen altså innstilt på å heller velge Lamarka.

Høyre-politiker reagerer

Høyrepolitiker Roar Wessel Olsen sendte søndag ut et innlegg til lokalavisene, hvor han reagerer på at Ap allerede virket å ha konkludert med Lamarka - uten at sakspapirene var sendt ut til alle politikerne.

«Alternativene for lokalisering skal etter sigende være Steinbruddet eller Lamarktunet. Steinbruddet er et alternativ som har vært aldeles ukjent for oss inntil nå. Etter hva man leser i BLV har Ap allerede konkludert med Lamarktunet i valget mellom disse,» skrev han. Han reagerte altså på at Ap virket å ha innsyn i alternativene, og alt hadde konkludert.

 

«Spørsmålet til rådmannen er om dette er informasjon som Mona Sandvold har fått gjennom sin jobb i kommunen, eller om Arbeiderpartiet har fått forhåndsinformasjon om saken som ikke er tilkommet de andre partiene eller offentligheten?»

Mona Sandvold er i dag avdelingsleder på Håløygtunet.