Nå skal Fylkesmannen inn i strid om vei fra Coop-tomta

Sortland kommune brukte over et år på å behandle klager fra næringdrivende

Formannskapet behandlet klager på avgjørelse om kryss ved Coop-tomta i sitt maimøte. Klagene ble sendt inn henholdsvis i februar 2017 og desember 2016. Nå skal Fylkesmannen behandle saken.

Coop Extra og Coop Bygg på Strandskogjordet. Her ved utkjørselen til Snekkerveien.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Pluss

Under formannskapsmøtet i mai ble tre klager tilknytta reguleringsplanen til Strandskogjordet behandlet - og avvist. Klagene hadde blitt levert inn henholdsvis i desember 2016 og februar 2017, og kom fra Alpha Konsulent på vegne av næringsdrivende i området, grunneiere og styreleder i Sortland småbåthavn, og Fellesstyret for utearealer Sørhamna bobrygge. Sistnevnte var de første som leverte klage, i desember 2016. Partene har siden det omstridte vedtaket ble gjort i september 2016, drevet på dispensasjon fra kommune- og reguleringsplan. De driver også nå på dispensasjon.