Tema

tirsdag 26.05 2020

Høyres næringsfraksjon: Mener at de ikke går mot egen regjering

Etter at regjeringen foreslo å innføre produksjonsskatt fremfor grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, har debatten om hvor stor del av kaka kommunene skal pågått. Nå er Høyres næringsfraksjon klar på at kommunene må få mer enn regjeringen legger opp til.

torsdag 21.05 2020

Skatteinntektene kraftig opp

Den kommunale skatten til Andøy gikk opp med nesten syv prosent fra april 2019 til april 2020.

onsdag 20.05 2020

– Trist å se at Hadsel taper flere hundre millioner

– Det er trist å se at Hadsel kommune nå taper flere hundre millioner kroner i året, midler som kunne vært brukt til ei kraftig styrking  av eldreomsorg, skole og offentlig velferd.

fredag 15.05 2020

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe:

Professor: – Notorisk feil fra konsernsjefen i Nordlaks

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe mener konsernsjefen i Nordlaks tar helt feil når han snakker om grunnrenteskatten i havbruksnæringen.

tirsdag 12.05 2020

Regjeringen går bort grunnrente:

Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks

Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks hvis regjeringen hadde gått for grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

SV spår fiskesmell for regjeringen

Regjeringen vil sikre seg en langt større andel av inntektene til Havbruksfondet. Men det vil de neppe få flertall for i Stortinget, spår SV.

fredag 20.03 2020

Den første «skatteflyktningen» har kjøpt bolig i Bø

Eiendomsinvestoren Einar A. Sissener biter på agnet fra ordfører Sture Pedersen i Bø kommune om lavere formuesskatt.

Utsetter eiendomsskatten i Sortland

For å lette likviditeten for næringslivet i Sortland, gis det anledning til å dele utfakturert eiendomsskatt i to like deler.

torsdag 20.02 2020

Andøy med størst skatteøkning

Andøy har den største prosentvise økningen i skatteinngangen i januar målt mot januar i fjor. Lødingen, Øksnes og Hadsel har nedgang i skatteinntektene.

torsdag 16.01 2020

Skattedirektoratet fant ikke direktør til Sortland

Skatt Nord sitt kontor ved Sortland utvidet søkefristen for sjefsstillingen ved kontoret, men har nå besluttet å utsette ansettelse.

Sture Pedersen er positiv til forslag om arealavgift

Bø kommune har ønske om å bli Norges mest næringsvennlige kommune. Ordfører Sture Pedersen (H) ønsker forslaget om en arealavgift for havbruksnæringen velkommen.

tirsdag 07.01 2020

– Kommunen bør bære inntektstapet selv

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen (A) har stilt kommunalministeren spørsmål om resten av landets kommuner må kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i formuesskatten. Ministeren mener Bø kommune bør bære inntektstapet selv.

DN-leder: –Ikke overraskende om rikinger flytter til Bø

Dagens Næringsliv omtaler skatteforslaget til Sture Pedersen og og Bø kommune på lederplass i dag.

søndag 05.01 2020

Nå kan over 500.000 briter lese om skattekutt i Bø

Storbritannias eldste avis, The Sunday Times, omtaler skattekuttet i Bø.

tirsdag 17.12 2019

– Alle vil tape dersom dette sprer seg

– Dersom dette skulle spre seg til andre kommuner, vil alle tape på det. Uansett vil kommunen som kapitalen flyttes fra, tape hele formuesskatten.

– Alle vil tape dersom dette sprer seg

– Dersom dette skulle spre seg til andre kommuner, vil alle tape på det. Uansett vil kommunen som kapitalen flyttes fra, tape hele formuesskatten.

– Alle vil tape dersom dette sprer seg

– Dersom dette skulle spre seg til andre kommuner, vil alle tape på det. Uansett vil kommunen som kapitalen flyttes fra, tape hele formuesskatten.

torsdag 12.12 2019

Milliardær vurderer å flytte til Bøbø

– Lavere formueskatt er veldig fornuftig, og noe som flere små kommuner bør gjøre, også Andøy, sier Kristian Adolfsen, som vil ta en avgjørelse om flytting til Bø i 2020.

Benn Eidissen vil melde flytting til Bø

Gründer og finansmann Benn Eidissen, med sterk tilknytning til Vesterålen, sier det er spenstig det Bø kommune har gjort med å redusere formuesskatten. Han sier det absolutt er aktuelt for ham å melde flytting til Bø.

Reduserer formuesskatten – ønsker å tiltrekke seg investorer

Bø vil bli Norges mest næringsvennlige kommune

I dag vedtok Bø kommunestyre, mot kun SV sin ene stemme, å redusere formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent. Tanken er å tiltrekke seg gründere og næringsetablerere. Ordfører Sture Pedersen (H) har allerede snakket med flere som kan tenke seg å flytte sine virksomheter til Bø. – Dette er stort, sier Pedersen.

lørdag 07.12 2019

Bare to vesterålsordførere har underskrevet skatteoppropet

237 ordførere har undertegnet et opprop mot regjeringens plan om å gjøre skatteoppkreving til en oppgave for staten. I dag har norske kommuner dette ansvaret. Karl-Erling Nordlund og Kurt Jenssen, som er ordførere i Sortland og Hadsel, har underskrevet oppropet.

tirsdag 05.11 2019

Vesterålssøstre har størst formue i Nordland

I forbindelse med at skattelistene ble offentliggjort tirsdag morgen, er det flere vesterålinger som ligger høyt på formuetoppen i Nordland fylke.

mandag 28.10 2019

Har spart mye skatt på å slå sammen selskap

Oppdretts- og fiskerifamiliene Berg (Nordlaks) og Holmøy har de siste årene gjennomført flere fusjoner i sine selskap og opprettet nye selskap. Som en følge av dette har de betalt mindre formueskatt enn de ville gjort hvis de ikke hadde fusjonert. Nå vil regjeringen tette igjen denne muligheten for å spare formueskatt.

tirsdag 15.10 2019

Vil overføre skatteoppkreverne fra kommune til stat. Slik vil det påvirke Vesterålen

I forslaget til statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å overføre skatteoppkreverne fra kommunen til Skatteetaten. Vi har sett på hvordan det vil påvirke Vesterålen.

onsdag 02.10 2019

Borettslag slipper å betale eiendomsskatt

Skomakerlunden borettslag på Stokmarknes slipper å betale eiendomsskatt til Hadsel kommune.

fredag 29.03 2019

– Urettferdig at staten skal tjene enda mer penger på denne næringen

Under Senterpartiet sitt landsmøte på Hamar i helgen, sa også de nei til grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Dermed er de det fjerde partiet som ikke ønsker en slik ordning.

onsdag 20.03 2019

Denne kommunen har økt eiendomsskatten mest siden 2017

Kommunene i Nordland vil i 2019 kreve inn 513.064.496 kroner i eiendomsskatt fra fylkets boligeiere. Det er over 15 millioner kroner mindre enn i 2018.

fredag 15.03 2019

Lakseskatt kan gi opptil 7 milliarder kroner i statskassa

Dersom oppdrettsselskaper betaler en særskatt tilsvarende det vannkraftverk gjør, kan det gi staten opp mot 7 milliarder kroner mer å rutte med i året.

mandag 11.03 2019

Venstres landsmøte:

Sa nei til grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen

Venstres landsmøte sa i helgen nei til den omstridte grunnrenteskatten for fiskeri- og havbruksnæringen, som nå utredes av et utvalg.

mandag 18.02 2019

Erik Welde: – Viktig at man har et felles regelverk for tungtransport

Da Jonny Finstad (H), fra transportkomiteen på Stortinget var på besøk hos Nordlaks mandag ettermiddag, ble blant annet regelverket for tungtransport i et tema. Finstad og Eirik Welde, administrerende direktør i Nordlaks, var helt enige om at det må bli strengere, men også felles, regler.

fredag 15.02 2019

Andøy-entreprenør konkurs

Onsdag ble det åpnet konkurs i enkeltmannsforetaket Jurgelaitis Rimantas. – Virksomheten er i gang med 10 ansatte og bostyret skal nå vurdere hva som skjer med prosjektene, sier bostyrer Rudi Mikal Christensen.

lørdag 09.02 2019

Norges Fiskarlag i statsministerens kontaktutvalg:

Ønsker ikke økt skattlegging av villfisknæringen

Da Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, deltok i statsministerens kontaktutvalg denne uken, anbefalte han at villfisknæringen ikke skal skattlegges ytterligere med for eksempel grunnrenteskatt. Han synes den beste ordningen er den som er i dag.

torsdag 24.01 2019

Havbruksnæringen i Vesterålen om mulighet for økt skatteleggelse:

Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS, synes ikke det er rett at havbruksnæringen, gjennom grunnrenteskatt eller produksjonsavgift, kan måtte betale mer skatt enn de allerede gjør i dag.

torsdag 17.01 2019

Siv Dagny Aasvik (Ap):

Ut mot eget parti om grunnrenteskatt i havbruksnæringen

På initiativ fra Regjeringen, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti, er det nå blitt satt ned et utvalg som skal se på muligheten for å skattlegge havbruksnæringen ytterligere. En slik beskatning i form av grunnrenteskatt er ikke Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel kommune (Ap) og regionrådsleder i Vesterålen Regionråd, positiv til.

torsdag 09.08 2018

Oppdretterne har betalt over to milliarder i skatt siden 1998:

Hvis pengene hadde blitt delt mellom alle vesterålingene, ville du fått over 65.000 kroner

Oppdrettsnæringen i Vesterålen har betalt over to milliarder kroner i skatt siden 1998, og 1,4 milliarder kroner siden 2012.

onsdag 27.06 2018

289.000 nordlendinger får skatteoppgjøret i dag.

Rekordmange får tidlig skatteoppgjør i år.

onsdag 18.04 2018

33.000 bankkunder må gjøre endringer i skattemeldingen

Totalt 33.000 kunder i de ulike SpareBank1-bankene må gjøre endringer i skattemeldingen etter en feil i bankens system.

fredag 06.04 2018

«Den glade kokk» får etter sigende tilbake 850.000 skattekroner, men smiler ikke av den grunn:

– Dette har ødelagt livet mitt

Siden 2013 har Yusuf Deniz (40) brukt masse tid og penger på å bevise at han har betalt de skatter og avgifter han skulle. – Det har vært forferdelig å ha et slikt stempel om juks hengende over seg, sier restauranteieren.

tirsdag 27.02 2018

Sortland bikka én milliard i skatt i fjor

For første gang har skatteomsetninga i Sortland bikka en milliard. Samtidig har kommunen omtrent 24 millioner i utestående skatt.

onsdag 14.02 2018

6,6 milliarder i økte avgifter med Frp i regjering

Avgiftene har økt med rundt 6,6 milliarder kroner under Frp-leder Siv Jensens tid som finansminister. Hvor mye av dette folk flest har betalt, vites ikke.

onsdag 07.02 2018

Må betale mer moms og skatt

Serveringssteder vant mot staten

Et serveringssted på Myre og ett på Sortland slipper å betale tilleggsavgift og tilleggsskatt til staten, men må betale mer i ordinær moms og skatt. Det fremkommer av to rettskraftige dommer i Hålogaland lagmannsrett.

fredag 27.10 2017

Dette tjener de folkevalgte i Vesterålen

tirsdag 20.06 2017

Øksnes kommunestyre med nei til eiendomsskatt

Kommunestyret i Øksnes sa i dag nei til å innføre eiendomsskatt.

torsdag 01.06 2017

Øksnes Ap har ikke konkludert om eiendomsskatt:

– Vanskelig sak for partiet

Det største partiet i Øksnes er delt i spørsmålet om eiendomsskatt, og har foreløpig ikke konkludert i saken.

Dette mener partiene om eiendomsskatt

Tirsdag skal formannskapet i Øksnes ta stilling til rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt. Vi har spurt partiene hva de mener om saken.

torsdag 06.04 2017

Solsvik om eiendomsskatten:

– Ville betydd store kutt

– Jeg har ikke noe katolsk forhold til eiendomsskatten. Å ikke ha den, ville medført store kutt, sier Andøyordfører Jonni Solsvik (H).

Andøy, Sortland, Bø og Hadsel:

Har håvet inn en halv milliard i eiendomsskatt

Vesterålskommunene har siden 2001 sopt inn nesten en halv milliard kroner i eiendomsskatt. Unntakene er Lødingen og Øksnes, som er Vesterålens «skatteparadiser».

tirsdag 04.04 2017

Får du restskatt, eller penger igjen?

Vesterålingene får 112 millioner kr igjen på skatten

19.028 vesterålinger ligger an til å få til sammen 201 millioner kroner igjen på skatteoppgjøret for 2016, mens 4.376 vesterålinger må ut med 88,9 millioner kroner.

onsdag 18.01 2017

Skatteinntektene til himmels:

Jubel i Bø og Hadsel

I Hadsel og Bø jubles det over skatteinngangen. De gode tallene kan faktisk holde Hadsel ute av Robek-registeret.

søndag 16.10 2016

Eiendomsskatten opp?

Rådmannens forslag til kommunebudsjett legges fram 20. oktober. Et spennende spørsmål for skattyterne er dette: Blir det enda høyere eiendomsskatt i 2017?

fredag 14.10 2016

Har stor formue, skatter lite

Vesterålinger utgjør halvparten av de 20 rikeste i fylket. Men bare tre av Nordlands 20 største skatteytere i fjor bor i distriktet.

Hadselværing tjente mest i Nordland

Svein-Olav Elvegård fra Hadsel er den i Nordland med høyest inntekt i 2015.

Dette tjener våre folkevalgte

Ligninga til regionens folkevalgte viser flere millionærer. Kurt Jenssen (Sp) er den formannskapspolitikeren med høyest formue i regionen.

torsdag 13.10 2016

Færre søker i skattelistene

Skattelistene for inntektsåret 2015 vil bli tilgjengelig for alle på skatteetaten.no, men færre og færre privatpersoner søker.