Hurtigrutens Hus gjør opp status:

Pluss og minus

Flere besøkende, positivt driftsresultat og nye underskudd i 2016.

Leietager: Hurtigrutemuseet er en av de faste leietakerne i Hurtigrutens Hus.   Foto: Silje Nilsen

Hadsel

Regnskapet for Hurtigrutens Hus Hadsel KF er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 4,902 millioner kroner og et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kroner 2,493 millioner.