Regnskapet for Hurtigrutens Hus Hadsel KF er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 4,902 millioner kroner og et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kroner 2,493 millioner.

Det viser årsberetninga, som legges frem for styret neste uke.

10 milioner på fire år

- Underskuddet for 2013, 2014 og 2015 på til sammen 7.392.610,52 er dekket inn i 2016 etter at kommunen overførte tilsvarende beløp, heter det blant annet.

Gått gjennom leieavtaler

- Hurtigrutens Hus Hadsel KF har i 2016 jobbet for styrke inntektssiden spesielt gjennom gjennomgang av alle leieavtaler. Styret har hatt fokus på at man skal oppnå markedspriser på all utleie. Det bemerkes at jobben har tatt tid, og at det ikke forventes full uttelling på dette før etter 2017.

75.000 billetter

Hurtigrutens Hus er et kulturhus med stort aktivitetsniv og mye aktiv bruk. Totalt sett har huset vært besøkt over 75.000 ganger i 2016

Dette fordeler seg på de ulike tilbudene i bygget.

  • Hurtigrutemuseet 25.403 besøkende

  • Kinoen 18.461 løste billetter (økning på 2000 i forhold til 2015)

  • Kulturarrangementene 5.738 løste billetter (økning på 400 i forhold til 2015)

- I tillegg til dette er det store besøkstall på andre tilbud som f.eks studenter som bruker huset, kulturfredager, arrangementer i regi av den kulturelle skolesekken, bibliotek med mer, heter det.