I mars omtalte VOL at politikerne i kommunestyret gikk inn for å fortsette arbeidet med gjestehavn ved Torghuken. Nå i juni har de behandla saken etter at Sortland havn har gjennomført noen utredninger, og de gir grønt lys. De vil forsøke å inngå intensjonsavtale med Gammelhavna Eiendom, avklare reguleringsbehovet og detaljprosjektere havna.

Dermed kan det ta noe tid før den er på plass.

– Det som først må skje, er noen gode utredninger. Vi må gjøre flere undersøkelser enn det som er gjort. Det ene vi deretter må gjøre er å få avtaler med de private eierne av eksisterende kai, det andre er å se på havforholdene. Sortlandssundet er nå engang sånn at på grunn båter som går forbi, eller vind, er det veldig vanskelig å legge til kai uten bølgedemper. Vi må ha bølgedemper, ellers kan ikke folk hverken sove i båten eller ha glass på bordet. Vi må utrede hva som skal til for å dempe bølger, og så få på plass avtaler med de private. Når vi får de svarene, er vi klare til å se hva mer vi kan gjøre, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Midlertidig kai

I mars var politikerne positive til å prioritere å få på plass en flytebrygge. Også i junivedtaket går de inn for en midlertidig løsning, som gjør at kaia kan åpnes alt til sommeren neste år, forhåpentligvis. Deretter kan man bygge ut fra den midlertidige, for eksempel ved utvidelser eller ved å også bygge ting på land.

Bjørkmo forteller at det er bred politisk enighet om at de ønsker gjestehavn i sentrum.

– Vi ønsker å kunne legge til rette for besøkende til Sortland. Vi ønsker oss et yrende liv i sentrum. Alle som er tilreisende, med båt eller annet, skal kunne komme seg inn til sentrum. Vi vil legge til rette. Det er tverrpolitisk enighet om at vi vil det, og vi prøver å få det til. Båtmiljøet har også uttrykt ønske om at de ønsker noe sånt på plass. Så må det være så nært at man kan nå ting i sentrum ved å gå, sier hun.

VOL har tidligere omtalt at ferdigstillelse av gjestehavna blant annet skulle ha vært et kriterie for at hotellet ved Kulturfabrikken kommer på plass. Bjørkmo sier dette ikke er en avgjørende forutsetning.

– De ter ikke utslagsgivende for en aktør der, men det er klart at det vil være positivt, og skape en bredde i tilbudet her på Sortland, sier ordføreren.

Næringslivet positive

Geir Abel Ellingsen er styreleder i Gammelhavna Eiendom AS, som eier det aktuelle området. Han sier de er svært positive til å få på plass gjestehavna, og venter nå på å kontaktes.

– Vi har hatt samtaler med kommunen, og er innstilt på å forsøke å bli enige med dem om en avtale om utleie av området som gjestehavn. Vi har ikke vært i kontakt med dem på en stund, men antar at vi vil kontaktes, nå som kommunen har behandla saken, sier Ellingsen.

Han sier de har et sterkt ønske om at havna skal etableres, og ikke har planer om å skvise mest mulig penger ut av kommunen i forbindelse med avtalen.

– Vi har signalisert en rimelig pris for dette. Det er ikke noe vi kommer til å tjene noe vesentlig på. Vi syns det i utgangspunktet er et positivt tiltak for utvikling av byen, sier Ellingsen, og legger til:

– Det skal ikke stå på oss, med tanke på framdrifta, sier han.