Etter mye diskusjon kom Hadsel kommunestyre torsdag frem til et vedtak rundt vernebygget over MS "Finnmarken". Det endte med at kommunestyret gikk for rådmannens innstilling om å gå i forhandling med anbuderne for å få prisen ned så mye som mulig innenfor de gitte rammene på totalt 160 millioner kroner.

Forrige uke var temperaturen høy mellom Museum Nord og Hadsel kommune. Det er derfor knyttet stor spenning til reaksjonen til Museum Nord etter vedtaket i kommunestyret. I en kommentar til VOL, sier museumsdirektør, Geir Are Johansen, at han og Museum Nord trodde Hadsel kommune ville løse saken slik at man nå kunne gå rett over i en byggefase - noe som ville vært tilfelle om kommunestyret hadde lagt ytterligerer 20 millioner kroner i potten sammen med Museum Nord sine.

– Som byggherre sitter Hadsel kommune både med ansvaret og risikoen, så vi har stor forståelse for at dette ikke var enkelt. Beslutningen tar vi til etterretning, selv om veien frem mot mål nå synes betydelig lengre og mer usikker. Kommunen skal nå forhandle prosjektet ned med 40 millioner kroner for å komme innenfor ramma igjen. Vi forstår ikke helt hvordan det skal bli både vernebygg og museum, sier Johansen.

200 millioner

Som kjent ble altså prisen på bygget etter anbudsrunden 40 millioner kroner høyere enn budsjettert. Museum Nord la 20 millioner kroner i potten i økt husleie, mot at Hadsel kommune tok opp et rammelån på 40 millioner kroner - noe som ville bragt prisen på prosjektet opp i totalt 200 millioner kroner.

Styremøte

På spørsmål om hvordan Museum Nord løser saken videre, sier Johansen.

– Vi vil vurdere et ekstraordinært styremøte når vi har mottatt mer informasjon om hvordan kommunen nå ser for seg å løse prosjektet.