Sandnes Montessoriskole har klaget inn avslaget på leie av lokaler i det offentlige skolebygget på Søndre Langøya.

Avslaget er sendt kommunen, og stilet til kommunestyret.

Mener avslaget inneholder feil og mangler

Avslagsbrevet fra Hadsel kommune var på flere sider, og klagen er også lang, og inneholder en rekke punkter.

Sandnes Montessoriskole mener blant annet at kommunens beregninger innenholder feil og mangler, og at kommunen utelater momenter for å få et positivt regnestykke for kommunen selv.

Kommunen hadde i sitt avslag konkludert med at kommunen vil tape rundt 3,3 millioner i året på etableringen av en friskole.

"Dyrker egne øknomiske interesser"

- Behovet for leie oppstår etter at Friskolen har fått statlig finansiert godkjenning og begrunnelsen mister ikke bare sin gyldighet, men grenser til maktbruk i stedet for offentlig forvaltning, heter det blant annet fra Sandnes Montessoriskole.

- Administrasjonen blander årsak og virkning i et forsøk på å dyrke egne økonomiske interesser på bekostning av innbyggernes egenfinansierte initiativ, som alternativ til det kommunen har lagt ned.

"Påtar seg urettmessig eiendomsrett"

Styret i montessoriskolen, ved styreleder Håkon Østgård,  mener også at beregningene er sterkt konkurransevridende i kommunens favør, og "ensidig argumentert for et proteksjonistisk standpunkt, helt uverdig kommunal forvaltningsskikk".

Sandnes Montessoriskole mener kommunen "påtar seg en urettmessig eiendomsrett til statsinntekter for barn i kommunen og offentlige fellesverdier på en måte som er på kollisjonskurs med tjenesterollen kommunen har til innbyggerne"

"Konstruerte begrunnelser"

I sum mener friskoleinitativet at den samlede argumentasjon i avslaget er basert på konstruerte begrunnelser, feil grunnlag og bygd opp med det formål å beskytte Hadsel kommunes økonomiske særinteresser, fremfor å yte tjenester til innbyggerne.

-  Avslaget påklages til kommunestyret for å godkjenne søknad og åpne for samtaler om hvordan økonomiske interesser kan ivaretas for begge parter.

Østgård forteller at vedtaket er av stor prinsipiell betydning og saken følges også utenfor Hadsel.

- En behandling med styringssignaler fra kommunestyret er således helt nødvendig.

Ønsker ikke kommentere

Rådmann i Hadsel Ola Morten Teigen sier til VOL at han har mottatt brevet, men at han ikke ønsker å kommentere innholdet før han har lest det grundigere.