Nye demensplasser drar ut i tid - store kostnader for kommunen

Det ble orientert i formannskapsmøtet i Sortland om at samtaler med grunneiere og manglende styring av prosessen gjør at etablering av nye demensplasser på Håløygtunet drar ut i tid.

Sture Jacobsen (til venstre) og Inge Ovesen (til høyre).  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Prosjektleder Inge Ovesen og kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, orienterte om både situasjonen for overliggere på sykehus og nye demensplasser under formannskapsmøtet.


Nattevaktene, episode 4

En natt på sykehjem

I denne episoden av nattevaktene er vi med Maria Jensen på jobb. Hun jobber ved Håløygtunet sykehjem. Noe av det viktigste hun gjør, er å passe på at beboerne føler seg mest mulig trygge.

 

Jacobsen tegnet opp et dystert bilde:

– Perioden vi er inne i nå, er den verste vi har vært inne i i moderne tid. Det framstår som at det blir litt verre bak hver sving. Til tross for at vi åpna seks nye plasser i 2017, til tross for at vi er i ferd med å bygge opp et tilbud, håndterer vi ikke behovet for plasser så godt som vi burde, sier han.


 

Dette er saken
  • I mars 2015 bestemte Høyre og Frp å legge ned sju av 13 demensplasser på Håløygtunet, for å pusse opp og rehabilitere sykehjemmet. De mente standarden var for dårlig. Venstresiden i politikken kritiserte nedleggingen, og mente at det var viktig å opprettholde plassene, i alle fall frem til utbygginga var i gang.
  • I august 2015 sa helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen til formannskapet at de nye demensplassene kunne stå ferdig allerede før sommeren 2016. Deretter kom det frem at de rammene som først var lyst ut på anbud, var for knappe. Prosjektet måtte dermed ut på en ny anbudsrunde, med de forsinkelser det innebærer.
  • Samtidig hadde Sortland den hittil største krisen i eldreomsorgen på ti år, sommeren og tidlig høst 2015. Kommunen hadde ikke kapasitet til å ta imot folk fra sykehuset, som igjen førte til stor belastning på hjemmetjenesten. I september i fjor ble det besluttet å åpne to sykehjemsplasser ved Lamarktunet, for å ta unna en del av presset.
  • I valgkampen høsten 2015 gikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt hardt ut i avisspaltene, og krevde å få gjenopprettet plassene raskt.
  • I januar 2016 restartet planleggingen, og rammesøknad ble sendt til bygningsmyndigheten i kommunen i vår. I april i år sa Jacobsen til VOL og SortlandsAvisa at byggestart skulle være i slutten av august i år, og at bygget skulle kunne stå ferdig i 2017.
  • Rojo arkitekter vant anbudet, og fikk oppdraget med å prosjektere en utvidelse fra seks til tolv plasser. De ble ikke bedt om å se på helheten. Innkomne priser på anbudet ble 31 millioner kroner, langt høyere enn forventet.
  • I august i fjor orienterte Jacobsen formannskapet om saken, og både helse- og omsorgssjefen og formannskapet sa seg den gang enig i at man i denne saken enten burde fortsette med dagens utbygging, men forlate dette området for en framtidig større utbygging, ved å realisere nytt, større sykehjem på en annen lokasjon, eller å fortsette den planlagte utbyggingen, men med andre premisser til grunn.
  • I desember 2016 vedtok formannskapet i Sortland å stoppe det planlagte byggearbeidet med utvidelse av Håløygtunet med seks plasser, for heller å vurdere nye tomter som alternativ til Håløygtunet. Dette jobbes det nå med i administrasjonen. De siste 1,5 årene har Sortland hatt langt færre demensplasser enn behovet tilsier, uten at ny utbygging har kommet noen vei.
  • Mars 2017: åpningen av fire nye demensplasser fremskyndes fra 1. september til mai 2017.
 

Håløgytunet drar ut

Etablering av nye demensplasser på Håløygtunet drar noe ut i tid, ifølge prosjektleder Inge Ovesen. Det skyldes blant annet langtekkelige diskusjoner med grunneierne. I tillegg skyldes det at ingen egentlig holdt i prosjektet før Ovesen ble ansatt i år, ifølge Jacobsen.


Rådmannen i Sortland vil utvide dagtilbudet for personer med demens:

– Helt nødvendig å iverksette tiltak

Det har over tid vært store utfordringer i demensomsorgen i Sortland. Nå sier rådmannen at det er helt nødvendig å sette inn tiltak, og foreslår at dagtilbudet for personer med demens utvides.

 

Han sa likevel at han forventer at de kan komme i mål med prosjektet før utgangen av økonomiplanperioden, i 2021. I det minste dersom de ender med Håløygtunet og ikke en annen tomt.

Kommunen ser det også som en mulighet å pusse opp de gamle plassene ved tunet i en mellomperiode.

Jacobsen svarte ikke konkret på et spørsmål fra Høyres Roar Wessel Olsen om byggestart. Dermed er det usikkert på om rådmannen fremdeles har tro på byggestart i 2019, slik VOL skrev om i september.

1 million kroner

Én konsekvens av manglende demensplasser, er at kommunen må punge ut for å ha utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Såkalt overliggere. Det koster 4500 kroner døgnet - og ifølge Jacobsen er ikke kommunen langt unna å bruke en million kroner i år på å betale for dette.


Rådmannen om utarbeiding av planer for demensplasser:

– Vi prioriterer dette meget høyt

Å utarbeide skisseprosjekt, velge tomt og igangsette detaljprosjektering er høy prioritet for Sortland kommune, på grunn av stort kapasitetsbehov for demensplasser.

 

Det er tre pasienter som er overliggere nå. I løpet av året har man hatt personer som har ligget lenge, en i over en måned, ifølge Jacobsen.


Utbyggingen av Håløygtunet stoppet opp:

- Fant ingen som kunne være prosjektleder

I forbindelse med prosjektet som skulle utvikles etter at rehabiliteringen av Håløygtunet i Sortland stoppet opp, har ikke kommunen funnet nødvendige ressurser og kompetanse for å føre det videre.

 

Det var det flere politikere som reagerte på i møtet. Rødts Christoffer Ellingsen mente det handler om menneskeverd.

– Det store spørsmålet her, er hvordan vi behandler våre egne innbyggere. Både de som er syke, men også deres pårørende som er i vanskelige situasjoner. De burde synliggjøres sterkere her, sa han.


 

Olsen var enig, og mente pårørendeforeninga burde vært involvert sterkere.

Uenige om midlertidige plasser

– Det er noe som skurrer for meg, når kommunen ikke er villig til å leie videre hos boligstiftelsen i Holmen og Eidsfjord, med situasjonen vi er i nå. De ligger ugunstig til, ja, enig i det - men dette er alvorlig, vi må se på mulighetene Sortland har, sa Høyres Beate Bø Nilsen.

Jacobsen sier dette skyldes at plassene ikke holder høy nok kvalitet.


Gjenåpner fire plasser på Håløygtunet

Politikerne vil løse det prekære behovet for demensplasser i Sortland ved å fremskynde åpningen av fire plasser på Håløygtunet fra 1. mai.

 

Aps Mona Sandvold lurte på om dette var noe kommunen burde forutsett. Hun sa under møtet at flere fryktet denne situasjonen da kommunestyret avgjorde å legge ned 7 plasser i forrige periode.

– Vi har nok hatt en svakhet i prognosen. Vi har tenkt at vi har hatt tid til å jobbe med dette. Men forskjellige forhold har forsinket oss, svarte Jacobsen.

Han sier at de ansatte i helsetjenesten sier at noe skjedde etter TV-aksjonen 2015, som handlet om demens. Det ble en helt annen type aksept for å si at man har demens, eller er pårørende for demens. Det virker også inn på antallet som kommer og ber om hjelp.


Vil fremskynde åpninga av fire nye demensplasser

– Kommunen er inne i en meget vanskelig periode på omsorgssida

Kommunen vil ha de seks demensplassene ved Håløygtunet i drift fra 1. mai, i stedet for 1. september som planlagt.

 

– En fremskrevet prognose fra 2013-2014, stemmer ikke nødvendigvis med terrenget i dag, sa Jacobsen.

Det var politisk enighet om å behandle tomtevalg på et kommende møte.