Tilhørere og lokalpressen på Sortland ble kastet på gangen da formannskapet som en av de siste sakene torsdag skulle behandle saken som gjelder kommunens forhold til grunneierne av Kvitbrygga og Rødbrygga ved Kulturfabrikken i blåbyen.

Klubbet av ordføreren

Dagen i formannskapet startet med at Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre var i tvil om at saken var godt nok offentliggjort for borgerne i kommunen til at den kunne behandles av politikerne. På slutten av dagen ville han ta ordet i åpent formannskap i for å belyse partiet holdning om åpenhet, men ble bestemt klubbet og nektet å ta ordet av ordfører Tove Mette Bjørkmo fra Arbeiderpartiet.

Avstemming i åpent møte

Etter at debatten om åpenhet var avsluttet i det lukkende formannskapsmøtet, gjorde formannskapet noe riktig: Selve avstemmingen om lukking av møtet ble gjort i åpent møte og med tilhørere til stede.

Høyre stemte mot

Da ordfører Tove Mette Bjørkmo ba de som var enig i rådmannens innstilling om lukking av møtet, var det tre representanter som var helt uenige i det, selv etter en grundig debatt i det lukkede møtet.

Roar Wessel Olsen, Beate Bø Nilsen og Silva Ovik Marhaug stemte mot lukking av møtet, mens de resterende stemte motsatt.

Den konkrete debatten og årsakene til at flertallet i formannskapsmøtet besluttet å hemmeligholde behandlingen i formannskapet, etter unntakene i Kommuneloven og Offentlighetsloven, forblir inntil videre hemmelig. Og slik vil det være inntil kommunen eventuelt skulle bestemme seg for å offentliggjøre referatet fra behandlingen, eller oppheve hemmeligholdet som alle deltakere i møtet i praksis er pålagt som politikere i kommunen.

Siden det per i dag ikke foreligger noen offentlige dokumenter i saken beregnet på dette formansskapsmøtet spesielt, som rådmann Randi Gregersen i Sortland kommune har unntatt fra offentlighet, skal vi være forsiktige i å spekulere i hva som ligger bak hemmeligholdet og beslutningen om å lukke møtet i formannskapet.

Det er ikke første gang at formannskapet i Sortland lukker møter knyttet til striden om Kvitbrygga og Rødbrygga. Også den 22. mars i år var det lukket møte, men den gangen forelå det offentlige dokumenter som ga innsyn i saken. En relativt spenstig debatt avstedkom da. Det tillot ikke ordføreren denne gangen.

VOL skrev i vår at det hele handler om en strid med grunneier Georg Ellingsen AS og bygningene Rødbrygga og Kvitbrygga på selskapets eiendom ved Kulturfabrikken. I fjor varslet selskapet mulig søksmål fordi kommunen hadde tatt i bruk deler av tomta.

Det vil være naturlig å tro at Sortland kommune sett i perspektiv ser seg mest tjent med hemmelighold i tilfelle det blir en rettstvist med grunneieren ved Kulturfabrikken. Dersom det til slutt skulle bli en rettsak mellom grunneieren og kommunen, vil alle dokumenter og forhold knyttet til striden komme på bordet.

Etter det VOL har grunn til å tro, er det lite sannsynlig at Sortland kommune er særlig lysten på en opprivende rettssak i en strid med næringsaktører i regionsenteret.