Søndag ble det klart at Trafikksikkerhetsutvalget i Andøy går inn for at det innføres 30-soner i hele kvadraturen i Andenes sentrum, fra krysset ved Vestbyen og ned til havna. Dette gjelder ikke fylkesveien, som fortsatt vil ha 50-sone.

I vedtaket fra TSU heter det at de nå vil utarbeide finansieringsbehovet i forhold til skilting, før saken sendes tilbake til kommunestyret for behandling og vedtak.

Leder i TSU, Beate Stellander, uttalte tidligere denne uken til VOL at hun håper saken kommer opp i kommunestyret før sommeren.

Klart ja til 30-soner

Med bakgrunn i vedtaket fra TSU har vi sendt følgende spørsmål til de partiene som er representert i kommunestyret i Andøy: Kommer ditt parti til å støtte dette vedtaket når saken kommer tilbake til kommunestyret senere i vår?

– Vi støtter forslaget, men synes samtidig at vi kunne vedtatt Ørjan Vøllestad sitt innbyggerforslag, da vi regnet saken som godt nok opplyst fra rådmannen i saksframlegget som ble sendt til kommunestyret tidligere i år, sier Svendsen. Også Venstre sier ja.

– Andøy Venstre kommer fortsatt til å støtte 30-sone i alle sidegatene i kvadraturen i Andenes sentrum, sier Per-Erik Larsen. Også Arbeiderpartiets Sveinung Ellingsen og Hermod Bakkevold (KrF) svarer et klart ja på spørsmålet om deres parti vil støtte vedtaket fra TSU.

Tiltaket er drastisk

Halvar Rønneberg (Frp) sier at de synes tiltaket er drastisk, men at de ikke er negative til 30-soner.

– Andre tiltak og helheten, blant annet med forkjørsvei i Storgata burde også vurderes, sier han.

Ikke usansynlig at vi følger TSUs anbefaling

Jonni Helge Solvik (H) sier at de nå skal behandle saken i partiet, men understreker at kommunestyret har fått svar på det de ba utvalget utrede.

– Med det utgangspunktet er det ikke usannsynlig at vi kommer til å følge anbefalingen fra utvalget, sier han.

– Vi må først få saken partibehandlet når dokumentene fra kommunens administrasjon foreligger, sier John Helmersen fra Andøylista.

Knut Nordmo (Sp) har ikke svart på henvendelsen.