Tema

torsdag 11.06 2020

Ledningsbruddet på Steiro: – Alle skal ha fått vannet tilbake

I morgentimene i dag forsvant plutselig vannet for beboerne i de såkalte Myrlandfeltene rett sør for Sortland sentrum. Nå skal situasjonen være rettet, i følge kommunen.

onsdag 27.05 2020

Fare for flom ved Vangpollen i Sortland

Varme og hurtig tining har ført til raskt økede vannstand i inntaksmagasinet til Vangpollen Kraftstasjon utenfor Sortland. Det er stor fare for ekstrem vannføring.

fredag 27.03 2020

Kommunen glemte reguleringsplanen, forsinker vannverksutbygging

Et par dager før entreprenør Ottar Bergersen & Sønner skulle starte gravinga til Hinnøya Vannverk, fikk de stoppordre. Andøy kommune hadde glemt reguleringsplan for området.

onsdag 11.03 2020

Stenger vannet i Hognfjord og Holmen

tirsdag 25.02 2020

Fikk 312.000 kroner i døgnmulkt: Nå er kravene fra NVE oppfylt

Fra 1. desember har Sortland kommune hatt løpende døgnmulkt fra Norges vassdrags- og energidirektorat for manglende utbedring av demninga ved Storvatnet. Nå er NVEs to krav knyttet til mulkten oppfylt, og døgnmulkten stoppet.

fredag 07.02 2020

Varsler ekstremt høy vannstand

Mandag kan det bli ekstremt høy vannstand fra Agder og helt opp til Grense Jakobselv. Dette gjør at meteorologene vurderer å sende ut rødt farevarsel.

lørdag 11.01 2020

Høy vannstand - sjekk fortøyningene

Yr melder om høy vannstand i Vesterålen i dag, og anbefaler båtfolket å sjekke fortøyningene.

mandag 16.12 2019

Lover bedring, ber om å få slippe bot

Sortland kommune legger seg flate for kritikken fra Norges Vassdrags og Energidirektorat og ber om å slippe å betale tvangsmulkt på 4.000 kroner dagen.

torsdag 12.12 2019

Vannet kom tilbake ved 22:00-tiden

Vannlekkasjen på Sortland ble reparert ved 22:00-tiden.

søndag 01.12 2019

Nå skal alle ha vann i springen

Arbeidet med å reparere den ødelagte vannledningen i Vesterålsgata ble, etter noen utfordringer med været, igangsatt søndag ettermiddag. 17:25 meldte kommunen at lekkasjen var tettet.

lørdag 30.11 2019

OPPDATERT: Vannlekkasje i Sortland sentrum

Store deler av Sortland uten vann

Store deler av Sortland er nå uten vann, og Sortland kommune vet ennå ikke hvordan de skal løse problemet.

fredag 22.11 2019

Vil øke kommunale gebyr med 2.600 kroner i Sortland

I løpet av de neste fire årene ønsker kommunedirektøren i Sortland kommune at gebyret for vann, avløp og feing skal økes med ni prosent.

onsdag 13.11 2019

Vedtak fra Arbeidstilsynet:

Må stanse asbesthåndtering

Arbeidstilsynet mener Andøy kommune ikke har alt på stell når det gjelder håndtering av asbest. Innen 20. desember må kommunen avklare hvordan man skal håndtere asbestholdige vannrør.

mandag 04.11 2019

Sortland kommune:

Usikkerhet rundt bygging av demning på Storvatnet

Demningen til Storvatnet i Sortland blir ikke ferdig innen fristen. Nå vil NVE vurdere å gi tvangsmulkt.

tirsdag 29.10 2019

Skal opp i kommunestyret i desember:

Slik beregner Hadsel vannavgiften for deg

Vannavgiften i Hadsel, som etter planen skal økes, beregnes etter forbruk og en bestemt brøk. Private og bedrifter betaler de samme avgiftene. Har du lite vannforbruk, utgjør de faste kostnadene en større del av regninga.

Har du spørsmål om vannavgiften i Hadsel, send en e-post til red@vol.no
torsdag 15.08 2019

Må spare på vannet i Øksnes

Selv om det regner i dag oppfordrer Øksnes kommune innbyggerne til å ikke bruke mer vann enn nødvendig.

tirsdag 06.08 2019

Kommunen avviser regress-krav på Montessori-skade

Andøy kommune avviser et regresskrav fra Fremtind forsikring etter en kloakk-skade ved Bleik montessori-skole

fredag 19.07 2019

Lyngra Søberg spør om vannkvalitet

Drikkevannet i Askøy ved Bergen har preget nyhetsbildet i vår. Nå spør Arbeiderpartiets Tommy Lyngra Søberg om vannkvaliteten i Andøy.

tirsdag 25.06 2019

– God kvalitet, men gamle rør

– Jevnt over det god kvalitet på drikkevannet i Vesterålen, men det er mye gamle rørledninger, sier Trond Kroken, som er avdelingsleder for Mattilsynet Midtre Hålogaland.

tirsdag 18.06 2019

Hinnøy-vann ut på anbud

– Det første anbudet for vannforsyningen på Hinnøya går ut denne uken, sier teknisk sjef Arne Blix.

lørdag 15.06 2019

Venter på kommunalt drikkevann:

– Rent drikkevann burde være en selvfølge i 2019

Som følge av dårlig drikkevann har flere innbyggere i Askøy kommune i Hordaland blitt syke av E.coli-bakterien. På Hinnøy-siden av Andøy kommune vet de konsekvensene av dårlig drikkevann.

mandag 25.02 2019

Ordføreren stemte mot sitt eget parti

Hinnøy-jubel for vannvedtak i kommunestyret

– Nå regner vi med at vannet er på plass neste sommer, sier Hans Furfjord og Jan Arthur Næss, begge fra Hinnøysiden av Andøy kommune.

mandag 11.02 2019

Formannskapet vil sikre kommunalt vann til Hinnøysiden

Formannskapet i Andøy ber kommunestyret sikre kommunal vannforsyning til Hinnøy-siden av kommunen. – Et annet vedtak ville vært uheldig, sier Hans Edgar Furfjord. Han og formannskapet er imidlertid tvilende til prislappen på 55 millioner kroner.

fredag 05.10 2018

Rådmannen i Hadsel:

Vil bygge vannverk på Fiskebøl til 58 millioner

Foran formannskapsmøtet i Hadsel 11. oktober innstiller rådmannen at formannskapet skal vedta å bygge vannverk på Fiskebøl, med en totalramme på 58 millioner kroner, ekskludert mva.

tirsdag 18.09 2018

Formannskapet bevilget 50.000 kroner til brønnboring

Reiselivsbedriften Inga Sami Siida får bevilget 50.000 kroner fra næringsfondet i Sortland. Dette bestemte formannskapet i Sortland kommune under forrige formannskapsmøte 13. september.