De tre som ble siktet i saken torsdag, møtte for Vesterålen tingrett utover ettermiddagen. En av de siktede ble satt i varetekt i fire uker, de to øvrige ble løslatt. Politiet ba om brev- og besøksforbud, men dette ble ikke innvilget.

Siste: Mannen som har fått fire ukers varetekts advokat, John Petter Karlsen, opplyser nå at kjennelsen ankes.

– Dette gjør vi fordi vi mener vilkårene for varetektsfengsling ikke er tilstede. Dette grunnet flere forhold. Vi mener det ikke er grunn til å mistene at det er foregått et straffbart forhold og ikke grunn til å frykte bevisforspillelse, sier advokaten.

Siste: Politiet anker

Kan mistenkes

Tingretten mener at denne siktede med skjellig grunn kan mistenkes i saken. Dommeren slår fast at siktelsen knyttes til straffelovens paragraf 288, som omhandler det å hensette noen i «hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse.»

Dommeren slår fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke uaktsomt drap, som siktelsen til politiet lød på, og skriver:

– I dette ligger ligger at retten ikke finner at det er skjellig grunn til å mistenke siktede for en slik straffbar handling som er omtalt i siktelsens post I.

Bevisforspillelse

Retten mener det er grunn til å frykte bevisforspillelse. Derfor ønsker retten ikke at siktede skal få lov til å kommunisere med potensielle vitner og påvirke deres forklaringer.

– Retten finner imidlertid ikke at det er tilstrekkelig grunnlag for at siktede skal undergis generelt brev- og besøksforbud.

Politiet opprettholder siktelsen mot de tre mennene og har anket varetektsfengslingen på de to som av retten ikke ble fengslet.

I VOLs første melding skrev vi at siktede var mistenkt for uaktsomt drap, men som det fremgår er tingretten ikke enig i dette. Vi beklager den opprinnelige feilen fra vår side.

Red.