Tema

søndag 28.11 2021

Studie avslører hvorfor kaffedrikking reduserer risiko for demens

Godt nytt for alle som er avhengige av flere kopper kaffe for å fungere: Nok en studie knytter kaffedrikking til lavere demensrisiko og bedre kognitive evner.

tirsdag 09.11 2021

4,3 kilometer sjøkabel sporløst forsvunnet

4,3 kilometer sjøkabel er sporløst forsvunnet i havet utenfor Hovden i Bø kommune.

mandag 25.10 2021

Skal teste kvaliteten på oppdrettstorsken

Nofima starter eget prosjekt om oppdrettstorsk.

lørdag 09.10 2021

Åpner forskningsdagene for flere enn bare ungdom

- Nå som samfunnet har åpnet for fullt, har vi godt med plass. Så det er bare å komme, sier studiestedsleder Barbro Fjellheim på Nord Universitet om "Forskerne kommer" som finner sted på Hurtigrutens Hus tirsdag formiddag.

torsdag 23.09 2021

Forskerne kommer til Vesterålen

Med seg har de tre spennende foredrag; om matjorda som forsvinner, snøkrabben - en trussel eller mulighet og junkfood - hvorfor har vi så lyst på det?

tirsdag 14.09 2021

Endelig bevist:

Bøndene mister avling på grunn av gjess

Gjess som tar en rast i Vesterålen på vei til Svalbard, skaper trøbbel for lokale bønder.

lørdag 07.08 2021

Samfunn tar bedre vare på eldre menn enn eldre kvinner

Eldre menn er mindre kronisk syke, bedre sikret økonomisk og blir bedre ivaretatt av samfunnet enn kvinner, viser en studie. Også i Norge favoriseres menn.

lørdag 17.04 2021

Positiv til Andøya Space sine planer i Øksnes

Andøya Space har planer om å etablere en antennepark for atmosfærisk forskning, og ønsker denne lokalisert til Stø i Øksnes. Det er kommunen positiv til.

lørdag 10.04 2021

Norske forskere omtaler blodproppfunn som ekstremt alvorlig

Forskerne som har avdekket en sammenheng mellom AstraZenecas koronavaksine og risikoen for dødelig bivirkninger, mener funnet er ekstremt alvorlig.

mandag 22.03 2021

Nye øyne og ører under vann utenfor Hovden

LoVe Havobservatorium utenfor Hovden i Bø stod ferdig i fjor med en prislapp på 110 millioner kroner. Nå er observatoriet oppdatert med nytt utstyr.

lørdag 13.03 2021

Alarm24 med i forskningsprosjekt på korona

Alarm24 i Bø er responssenter for 2 forskningsprosjekter på COVID-19. Dette er et samarbeid mellom Bø-bedriften og det norske selskapet Omsyn.

mandag 11.01 2021

«Velkommen til et spennende tiår for havforskning»

søndag 29.11 2020
15

KV «Svalbard» fullførte spesiell «redningsaksjon» i Polhavet

For KV «Svalbard» har det vært en kamp både mot klokka og isen. Kystvakta har vært med på å berge data som kan bli en gullgruve for klimaforskere.

lørdag 19.09 2020

Calanus melder om nye forsker-funn

Ifølge en pressemelding fra Calanus, skal forskere ved Universitetet i Tromsø ha observert flere nye funn ved bruken av raudåte i kosttilskudd.

søndag 23.08 2020

Fikk være med Kystvakten for å merke spermkval:

Unikt forskningsprosjekt utenfor Andøya

Kvalforskerne Tiu Similä på Bleik og Audun Rikardsen var med Kystvaktskipet KV «Barentshav» i et unikt prosjekt for å GPS-merke spermkval. Allerede nå tikker informasjon inn fra de merkede hvalene som viser hvalenes bevegelser.

Fikk være med Kystvakten for å merke spermkval:

Unikt forskningsprosjekt utenfor Andøya

Kvalforskerne Tiu Similä på Bleik og Audun Rikardsen var med Kystvaktskipet KV «Barentshav» i et unikt prosjekt for å GPS-merke spermkval. Allerede nå tikker informasjon inn fra de merkede hvalene som viser hvalenes bevegelser.

onsdag 19.08 2020

Nå åpner LoVe Havobservatorium

Snart foretar Havforskningsinstituttet (HI) og fiskeriministeren den offisielle åpningen av LoVe Havobservatorium i Hovden i Bø.

fredag 01.05 2020

Sea Safari Andenes satser på hvalforskning

Sea Safari Andenes AS har søkt midler fra omstillingsselskapet Samskap til forprosjektet «Hvalforsk: Andøy», som igjen har som hovedmål å forsvare Andøys tittel som verdens fremste hvaldestinasjon.

tirsdag 28.04 2020

Vil ha folkeforskning for å få kartlagt strandede hvaler

Det finnes ingen nasjonal plan i Norge for registrering av strandede hvaler. Nå ønsker organisasjonen «Strandinger i Norge» å gjøre noe med det.

Vil ha folkeforskning for å få kartlagt strandede hvaler

Det finnes ingen nasjonal plan i Norge for registrering av strandede hvaler. Nå ønsker organisasjonen «Strandinger i Norge» å gjøre noe med det.

fredag 24.04 2020

Kystvakta sleper knølkvalen til havs:

Marinbiolog Audun Rikardsen: Har flere teorier på hvorfor hvalen i Hadsel døde

KV «Heimdal» slepte den døde knølhvalen fra Finnsæterneset. Marinbiolog Audun Rikardsen håper man på sikt får på plass et eget team med forskere, dedikert til å undersøke hvalkadaver.

mandag 24.02 2020

BioMar dømt for patentbrudd - må betale 22 millioner kr.

BioMar må betale erstatning til lofotselskapet STIM AS for patentbrudd og brudd på god forretningsskikk. BioMar vil vurdere anke.

fredag 14.02 2020

Forsker på isfri rullebane på Evenes

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innrømmer nå at forholdene for Forsvarets fly ikke er optimale på Evenes. Han har derfor bedt Forsvarets forskningsinstitutt forske på nye metoder for å sikre isfri rullebane på Evenes.

onsdag 12.02 2020

«Forsker» Torunn Christiansen: Folk trur på haill

I fjor under skreifestivalen lanserte overlege Torunn Christiansen den humoristiske ideen om å forske på haill. Ett år senere kan hun forsiktig dra noen konklusjoner, uten at hun kaller dette forskning.

søndag 26.01 2020

– Vi håper det skal bli et kommersielt forretningsområde i framtida

– Vi vet ikke om vi kommer til å lykkes med dette, men vi håper det skal bli et kommersielt forretningsområde for Andøya Space Center i framtida.

søndag 17.11 2019

Forskningsprosjekt med 10.000 personer skal avdekke risikofaktorer ved snøskred

Skredforskere ved Universitetet i Tromsø, er i startfasen med et stort forskningsprosjekt som skal følge 10.000 personer over ti år. Intensjonen er å avdekke risikofaktorer i forbindelse med snøskred.

torsdag 07.11 2019

Delitek AS med internasjonalt fokus på marin forsøpling

Norges Fiskarlag tar initiativ til utarbeidelse av en internasjonal standard for avfallshåndtering i fartøyer. Det er selskapet Delitek AS i Alsvåg glad for, og de er godt i gang med å utvikle løsninger på problemet.

søndag 14.07 2019

«Kronprins Haakon» måtte snu før Nansen-breddegrad

Forskningsskipet Kronprins Haakon måtte i helgen snu i et forsøk på å nå 86 grader nord. Skipet forsøkte å nå lenger nord enn det Fridtjof Nansen gjorde i 1895.

lørdag 08.06 2019

Nordlandsforskning:

Hun skal forske på havforvaltning i LoVeSe

Hvordan kan kulturarv og kulturmiljø i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) brukes og forvaltes på en bærekraftig måte? 

tirsdag 28.05 2019

– Stort potensial innenfor forskning og beredskap

Tirsdag ettermiddag presenterte Andøya Space Center og Akvaplan-niva deres initiativ til å etablere en teknisk base for havgående droner på Andøya. Skulle dette bli en realitet, vil disse dronene kunne gi et tidlig varsel ved en situasjon med algeoppblomstring, slik vi har sett de siste ukene.

mandag 20.05 2019

Hadselværing disputerte med banebrytende demensstudie

Spesiallege og forsker Bjørn Lichtwarck fra Stokmarknes, disputerte tidligere denne uken med sin doktoravhandling på den banebrytende demensstudien TID. Over flere år har TID-metoden fungert godt i praksis på personer med demens, noe Lichtwarck selv mener er fordi den ble utviklet i praksis.

onsdag 08.05 2019

Fugleegg til forskningsformål

Det søkes om å få sanke egg ved Anda naturreservat på Stø i Øksnes til forskning.

søndag 05.05 2019

Sender seildroner på tokt i Nordsjøen

Havforskningsinstituttet er i gang med et prosjekt som er den del av framtidas overvåkning av havområder. Nå sendes seildroner ut på tokt i Nordsjøen.

torsdag 18.04 2019

Norge henter hjem rekordmye forskningspenger

tirsdag 12.03 2019

Havforskningsinstituttet:

Skal finne ut hvorfor blåkveita er vassen

Etter flere rapporter om vassen blåkveite i fangstene, ønsker Havforskningsinstituttet nå å ta prøver av blaut blåkveite.

søndag 13.01 2019

Vellykket rakettoppskyting fra Andøya søndag

Studenter fra tre land samarbeider om rakett

Studenter fra Norge, USA og Japan samarbeider om G-chaser-raketten, som ble sendt opp fra Andøya søndag.

onsdag 09.01 2019

Havforskningsinstituttet:

Fiskeyngel kan svømme rett inn i oppdrettsmerdene

En forskningsartikkel, utarbeidet av Havforskningsinstituttet, viser at ville og små fiskeyngel kan svømme rett inn og ut av oppdrettsmerdene langs kysten. Etter hvert kan tilgangen på mat derimot gjøre det utfordrende å komme seg ut i det fri igjen.

torsdag 20.12 2018

Forskningsrådet gir 24 millioner til forskning:

Skal undersøke hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

Hvorvidt lakseoppdrett påvirker torsken er noe som lenge har blitt diskutert blant folk langs Norskekysten. Nå bevilger Forskningsrådet 24 millioner kroner til kartlegging av nettopp dette.

søndag 16.12 2018

Har du fått ungmakrell i det siste?

Makrelllen svømmer stadig lengre nordover. Nå vil forskerne kartlegge hvor piren finnes, og de trenger din hjelp.

lørdag 15.12 2018

18,7 millioner til nye torskeprosjekter

Forskningsrådet har bevilget 8,7 millioner til et prosjekt om torsk og snaut 10 millioner til et prosjekt om fiskevelferd.

søndag 09.12 2018

Norsk institutt for naturforvaltning:

Ønsker å få tips om oterobservasjoner

Oteren er, etter å ha vært truet av utryddelse her til lands, nå på tur til å øke bestanden igjen. På bakgrunn av dette ønsker forskerne tips om hvor de befinner seg.

mandag 03.12 2018

– Frykter at det står dårlig til med denne i Vesterålen

Seniorforsker Sveinn Are Hanssen ved Norsk institutt for naturforskning frykter at det står dårlig til med horndykkeren også i Vesterålen. Nå ønsker han også å forske på Hinnøya.

lørdag 13.10 2018

Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

tirsdag 22.05 2018

Trekkfugler sparer energi på å fly tusenvis av kilometer

Gåsa er ankommet i tusenvis til Vesterålen. Nå har forskere laget en modell de mener forklarer hvorfor verdens fuglearter lever som de gjør, og hvorfor noen av dem flytter så langt to ganger i året.

onsdag 16.05 2018

Forsker på hvordan fisk takler oljesøl:

– Gir deformert skjelett og hjerteutvikling, og fisk dør av sult

På Havforskningsinstituttet er de i gang med et prosjekt med mål om å se på hvordan fiskeyngel og -egg håndterer oljesøl. Foreløpig er resultatene nedslående.

mandag 14.05 2018

Blir feltarbeid på Fjærvoll i Bø:

Ingvild skriver mastergrad om stormer langs kysten av Langøya

Ingvild Prestegard (24) går i gang med masterprosjekt om klimaendringer, ekstremvær og stormer langs kysten av Langøya. I sommer skal hun gjøre feltstudier i Bø.

søndag 06.05 2018

300 millioner kroner til havforskning

Forskningsrådet lyser ut 300 millioner kroner til forskningsprosjekter i havbedrifter.

Fant plast i magen på havhest

Sjøfuglen havhest tilbringer store deler av livet ute på åpent hav, hvor den plukker mat fra havoverflaten

lørdag 28.04 2018

Oppsiktsvekkende, sier havforskeren:

– Fant fullt av mikroplast mellom fiskeeggene

Da forsker Terje van der Meeren skulle undersøke hvor mye fiskeegg der var i Repparfjorden i Finnmark, var det mikroplast i om lag 25 prosent av prøvene han drog opp fra fjorden.