Tema

tirsdag 03.12 2019

Ny rekord for sjømateksporten

For første gang eksporterer Norge sjømat for over 100 milliarder kroner

Like mye kval til neste år

Fiskeri- sjømatministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2020, det samme som inneværende år.

Myreværing er ny daglig leder i trålgigant

Kenneth Holmøy fra Myre trådte 1. november inn i stillingen som daglig leder i Nergård Havfiske AS.

Vil ha eget fiskepoliti

Ny rapport slakter kontrollen med ulovlig fiske i Norge. Et utvalg foreslår å opprette nytt fiskeripoliti, og at fiskerne må telle alle torskene de fisker.

mandag 02.12 2019

Viking Øksnes i Alsvåg:

Satser friskt på nytt med hvitfisk i vinter

Slakteriet Viking Øksnes i Alsvåg investerte i fjor i nye linjer for å kunne slakte både laks og hvitfisk. Denne vinteren blir på mange måter deres oppstart for hvitfisk.

tirsdag 26.11 2019

Vesterålinger samler næringa:

Presenterte siste nytt innen levende sjømat og akvakultur

100 deltakere fra inn- og utland møttes i Tromsø igår og idag for å med seg nytt på levende sjømat og fangstbasert akvakultur. Nofima og Egga Utvikling er ansvarlig for denne viktige møteplassen for forskere og aktøren innen næringen.

søndag 24.11 2019

Torsk for over 1 milliard kroner

Verdien av torsken som er landet i Vesterålen i år har passert 1 milliard kroner. Det viser tall fra Norges råfisklag.

lørdag 23.11 2019

Andenes fiskemottak:

– Skal rydde opp i de to påleggene vi har fått

– Vi har fått to pålegg fra Arbeidstilsynet. De skal vi rydde opp i, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak. – Og jeg vil understreke at det er ingen her som har arbeidet 32 timer i strekk, legger han til.

Vil bytte hyse mot torsk

Nordland fylkes fiskarlag vil bytte bort en del av kystflåtens hysekvote mot å få torsk tilbake fra den havgående flåten. Fiskarlaget legger opp til et bytteforhold på 2,5.

fredag 22.11 2019

Drivstoff-fylling i Andenes havn:

Venter på brannteknisk godkjenning

– Vi håper å ha anlegget klart før sesongen, sier Andreas Haugen, som er styreleder i Andøy Havn KF.

onsdag 20.11 2019

Myre Fiskemottak satser i Lofoten og Honningsvåg

Myre Fiskemottak har inngått avtale med Mirsel AS om å kjøpe fisk på Moskenes, samt fra North Capelins anlegg i Honningsvåg.

tirsdag 19.11 2019

- Føler meg som en nyttig idiot, en naiv fjott

Sa ja, men ikke enstemmig, til midlertidig oppskytingsrampe

Kommunestyret i Andøy ga mandag dispensasjon slik at Andøya Spaceport kan jobbe videre med etablering av en midlertidig oppskytingsrampe. Vedtaket ble gjort mot fire stemmer.

søndag 17.11 2019

Havfisk surfer på gode priser

For tredje kvartal i år har gode råstoffpriser gitt trålerflåten i Havfisk god inntjening.

fredag 15.11 2019

Kystverket Nordland innvilger 1.4 millioner:

Fornøyd med Melbu indre havn

Gjestehavna på Melbu har fått 60 meter flytebrygge og fiskerne har fått seg 15 meter lengre kaifront.

torsdag 14.11 2019

Fylkesfiskarlaget om brudd på arbeidsmiljøloven:

– Vi er ikke tjent med at fiskerinæringen driver under slike forhold

De seneste dagene har det vært flere saker om brudd på arbeidsmiljøloven i fiskeindustrien. – Nordland Fylkes Fiskarlag tar avstand fra de forholdene som ulike statlige etater har avdekket vedrørende arbeidsforholdene i fiskeindustrien, sier Steinar Jonassen.

onsdag 13.11 2019

Sp om fiskerihavnene:

– Grunnleggende demontering av samfunnet

– Først endrer regjeringen fordelingsnøkkelen slik at Nordland fylkeskommune må kutte 500 millioner kroner. Så overfører man ansvaret for fiskerihavnene. Det er juks og fanteri fra regjeringen, sier Senterpartiets Siv Mossleth.

tirsdag 12.11 2019

Arbeidstilsynet aksjonerte mot Andenes fiskemottak:

– Mener vi ikke har gjort noe galt

Arbeidstilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved Andenes fiskemottak. – Jeg mener vi ikke har gjort noe galt, sier daglig leder Leif Kvivesen.

fredag 08.11 2019

Har solgt seg ut av Riksheim Fisk

I januar ble det kjent at Ted Robin Endresen og Myre Fiskemottak, sammen med Saga Fisk i Svolvær, overtok fiskemottaket Riksheim Fisk AS i Henningsvær. Nå har Endresen solgt seg ut.

Fraråder mer laks i merd ved Gisløy

Cermaq Norway har søkt om å øke mengden laks de kan ha i merd ved Gisløy i Øksnes. Dette fraråder Fiskeridirektoratet.

onsdag 06.11 2019

Svekket krone gir ny rekord for sjømateksporten

Norge eksporterte 291.000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober. En svekket norsk krone bidrar sterkt til at det settes ny rekord.

mandag 04.11 2019

Øyfisk ønsker visningssenter på Myre

Oppdrettsselskapet Øyfisk AS jobber for å etablere et visningssenter på Myre.

Utvalg foreslår grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen

Det regjeringsutnevnte skatteutvalget foreslår å innføre grunnrentebeskatning for norsk oppdrettsnæring, skriver Fiskeribladet. Det provoserer laksenæringen.

lørdag 02.11 2019

Kommentar:

«Om vi hadde levd av omtanke, ville vi vært steinrike»

Det er kjekt at regjeringspartiene tenker på Andøy, men Andøy-samfunnet lever ikke av omtanke. Det er rett og slett feigt av statsminister Erna Solberg at Andøy etter tre år ikke har sett snurten av statens ekstraordinære innsats.

fredag 01.11 2019

Ble inspirert av en annen jente

Oda (18) fra Hadsel digger livet på havet

Oda Humstad (18) fra Hadsel ble så inspirert av en annen jente som var fiskerilærling på tråler at hun bestemte seg for yrkesretning allerede i niende klasse. Hun syntes det så veldig spennende ut.

Nærings- og fiskeridepartementet om Spaceport:

– Kan ikke ha en rolle i den kommunale planprosessen

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for både norsk romvirksomhet og norsk fiskerinæring. Departementet vil imidlertid ikke engasjere seg i planprosessen rundt Andøya Spaceport.

onsdag 30.10 2019

A.H. Holding AS:

Slår sammen selskaper

Flere aksjeselskaper i Andøy har nå slått seg sammen. Felles for alle er at A. H. Holding AS er blant eierne.

tirsdag 29.10 2019

Andøy Havn KF:

Forhandler med Hurtigruten om anløpsavgifter

Andøy Havn KF fikk et underskudd på 374.920 kroner i 2018. Foretaket får frist til 2021 med å betale tilbake til Andøy kommune. I årsberetningen kommer det fram at man nå forhandler med Hurtigruten AS om anløpsavgiften.

mandag 28.10 2019

Klo Grenderåd:

– Ikke grunnlag for omregulering til å henge mer fisk

Klo Grenderåd mener det ikke er grunnlag for en reguleringsendring for selskapet S. Hanssen AS som ønsker å henge mer fisk i området på Klo.

torsdag 24.10 2019

Norges Fiskarlag med kritikk av satellittbase-utredningen

Norges Fiskarlag mener konsekvensene av den planlagte satellittbasen for fiskerinæringen er sterkt undervurdert. Fiskarlaget ber derfor om en rekke avbøtende tiltak. Blant annet vil Fiskarlaget atoppskytingene skal skje om natta.

Må plukke 600 «vogntog» opp av sjøen

– Vi har ikke gått i mot Andøya Spaceport, men vi vil ha et møte om saken, sier Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag.

tirsdag 22.10 2019

Calanus beklager feile raudåteprøver

Calanus tar fullt ansvar for at det er oppstått feil i prøvetaking i forbindelse med raudåtefisket. – Det er for lengst iverksatt korrigerende tiltak, sier selskapet.

søndag 20.10 2019

Børge har fått seg ny sjefsjobb, og han har en plan

Sommarøy Produksjonslag har fått ny daglig leder. Han varsler nye grep for å tjene penger.

fredag 18.10 2019

Østgård Advokatfirma:

Mener Fylkesmannens fraråding om å henge mer fisk fremstår som svakt begrunnet

Myre Fiskemottak har fått advokat til å gjennomgå fylkesmannens utspill om å fraråde å henge mer fisk på Klo. Advokaten mener fylkesmannens fraråding fremstår som svakt begrunnet.

fredag 11.10 2019

Havforskerne sier nei til loddefiske

torsdag 10.10 2019

Vil utvide vernet av Andfjorden med 304 kvadratkilometer

Vernemyndighetene vil utvide verneområdet i Andfjorden med 18,3 prosent.

tirsdag 08.10 2019

Har sendt lovendring om kvotemelding på høring

mandag 07.10 2019

Ikke lengre størst på torsk

Øksnes ned av «torsketronen»

Sammenslåinga av kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy til storkommunen Senja gjør at Øksnes kommune ikke lengre med rette kan kalle seg Norges torskekommune nr. 1.

fredag 04.10 2019

Norsk sjømateksport nærmer seg 100 milliarder kroner

Norge har eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 76,2 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang i volum på 7 prosent, og en verdiøkning på 8 prosent eller 5,5 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Styreleder og daglig leder forlater Primex: Styreleder: – Min avgang var planlagt

Både daglig leder og styreleder slutter i Primex Norway. – Min avgang var planlagt, sier styreleder Rode Stig Rønning-Hansen.

onsdag 02.10 2019

Tidligere sokneprest har etablert selskapet «Hav og Kirke AS»

Tidligere sokneprest i Lødingen, Gøran Bremnes, har etablert aksjeselskapet «Hav og Kirke AS».

tirsdag 01.10 2019

Forlenger nye «Ole Elvan» med 3,5 meter

Den nye «Ole Elvan» blir litt forsinket. Det skyldes at båten blir 3,5 meter lengre enn det man startet å bygge. – Vi håper på levering til nyttår, sier Andreas Haugen.

– Jeg har aldri hatt et konkursbo med så mange ansatte før

Rundt 240 ansatte rammet av konkursen i Vesterålen Losseservice AS

I august ble det meldt oppbud for Vesterålen Losseservice, et selskap med om lag 4,5 millioner kroner i gjeld og ca. 240 ansatte. Bobestyrer sier det har vært en uoversiktlig prosess å finne fram til alle ansatte.

mandag 30.09 2019

Vil straffe landbruket til fordel for sjømatnæringen

Sjømat Norge mener det ikke er noen god idé å utrede en karbonavgift på storfékjøtt slik ekspertutvalgsrapporten statsminister Erna Solberg (H) la fram i FN sist mandag foreslår.

«Ole Elvan» solgt fra Andenes til Øksnes

Reder Dag Ivar Knutsen fra Myre har overtatt fartøyet «Ole Elvan» fra Andenes Kystfiske AS.

søndag 29.09 2019

Vesterålsbåter i makrellfest i Nordsjøen

Den siste uka fikk makrellfiskerne nesten 14 kroner kiloet. Det høster flere båter fra Vesterålen godt av.

lørdag 28.09 2019

Prestfjord AS bytter ut «Sunderøy» etter 15 år:

Sjøsatte ny tråler i Spania i dag

Lørdag sjøsatte Prestfjord AS sin nye tråler ved Gondan-verftet i Spania. – Det er en stor dag når man sjøsetter en ny tråler, slår Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Prestfjord, fast på telefon fra Spania.

torsdag 26.09 2019

Skal teste auksjon av fersk fisk

– Gir nye muligheter for kystflåten

Norges Råfisklag vil etter diskusjon med fiskeindustrien åpne opp for en prøveperiode med auksjon av fersk fisk. Øksnes fiskarlag mener dette gir nye muligheter for kystflåten og kan heve kvaliteten på fisken.

tirsdag 24.09 2019

Nektet Vesterålen shipping å importere reker fra Russland

Mattilsynet nektet Vesterålen Shipping AS å importere flere større parti med reker fra Russland.

søndag 22.09 2019

Mattilsynet fastholder vedtak og lar hovedkontoret avgjøre

Mattilsynet avviser i en henvendelse til advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig i Bergen å omgjøre vedtaket mot Eimskip Norway AS angående avvising av 340.000 kilo russisk fisk som Mattilsynet mener er ulovlig importert til EØS-området.

Båndla 340.000 kilo russisk fisk

Mattilsynet har gått til det drastiske skritt å båndlegge til sammen 340.462 kilo frossen fisk etter at Eimskip Norway AS på Sortland tok på land russiske produkter som verken var tollklarert eller hadde gått gjennom veterinær grensekontroll.

fredag 20.09 2019

Fylkesfiskarlagslederen kritisk til havfarm og raketter fra Andøy

Lederen av Nordland fylkes fiskarlag er kritisk til havfarmplanene til Nordlaks og til flere rakettoppskytinger fra Andøya.

Bø-leder truet med å trekke seg

Det ble en opphetet debatt hos Nordland fylkes fiskarlag i går. Den endte med at Jan Fredriksen fra Bø, som er styreleder i fylkesfiskarlaget, satte sitt tillitsverv i spill.

torsdag 19.09 2019

Myre-skipper frifunnet for «fiskefusk»

Skipper Dag Ivar Knutsen fikk opprettet straffesak mot seg etter strid om beregning av torskevekt. Han ble blankt frifunnet og slipper bot på kr 20 000 og inndragning av fangstverdi på kr 130 000.

torsdag 05.09 2019

– En spennende ny næring vi ønsker å delta i

Øksnes Kystfiske AS har søkt om konsesjon for å fiske raudåte. Om de får konsesjon, og vilkårene legger til rette for det, vurderer selskapet å bygge ny båt til fisket.

tirsdag 03.09 2019

Aps nestleder kritisk til regjeringens fiskeripolitikk

Arbeiderpartiets nestleder, Bjørnar Skjæran, besøkte i dag Myre. VOL benyttet anledningen til å spørre han hva han mener om regjeringens framlagte kvotemelding, som tar for seg en rekke viktige elementer innen norsk fiskeripolitikk.

Vesterålinger søker om raudåte-konsesjon

Flere vesterålinger ønsker å fiske raudåte.

– Barentshavet skal ikke vernes fra oljeleting

Statsminister Erna Solberg (H) sier klimaminister Ola Elvestuen (V) ikke står for regjeringens politikk når han sier han vil verne Barentshavet for oljeleting.

mandag 02.09 2019

Reagerer på at Sps Adelsten Iversen vil lukke merder i alle Sp-kommuner etter valget

I et innlegg på Vol denne helga, sier Senterpartiets Geir Adelsten Iversen at hans parti vil tvinge frem lukkede merder i alle kommuner hvor de styrer etter valget. Det får Venstres Arne Ivar Mikalsen til å reagere.

fredag 30.08 2019

Kroken på døra for Vesterålen Losseservice

Daglig leder for Vesterålen Losseservice, Freddy Andreassen på Myre, har valgt å melde foretaket oppløst.

torsdag 22.08 2019

Norsk og polsk marine til Andøya:

Skal testskyte NSM

– Fra 2. til og med 15. september vil en rekke fartøyer og avdelinger delta i testskyting av NSM vest og øst av Andøya, sier kommandørkaptein Torill Herland til VOL.

Andøya flystasjon:

– Ikke en tapt sak, mener Knag Fylkesnes (SV)

– Andøya flystasjon er ikke en tapt sak, men jeg er bekymret for at man ødelegger kompetansen før man snur, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes på Andenes torsdag. 

Sendes ut på høring:

Jubel og miljøbekymring for satellittprosjekt

– Dette er større enn Andøya flystasjon med tanke på fremtidig potensiale, sa ordfører Jonni Solsvik om Andøya Spaceport. – Det går kaldt nedover ryggen når jeg ser miljøavtrykket, sa Andøylistas John Helmersen.

mandag 19.08 2019

Sjømatnæringen skapte verdier for mer enn 100 milliarder i fjor

Sjømatnæringen hadde for første gang i historien en verdiskapning på mer enn 100 milliarder kroner.

fredag 16.08 2019

Årets opprenskingstokt er i gang

Fiskeridirektoratet er i gang med årets opprenskningstokt. Målet er å forhindre at garn fisker videre uten å bli røktet.

Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

Nærings- og fiskeridepartementer vil sende forslag om å justere inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

torsdag 15.08 2019

Nytt økosystemtokt på gang

Torsdag starter det årlige økosystemtoktet i Barentshavet, femten år etter at det første gikk av stabelen. Ifølge Havforskningsintituttet omfatter toktet alt, fra de minste plankton til kval.

mandag 12.08 2019

– Trekk kvote-meldingen tilbake!

fredag 09.08 2019

Andenes som eksportflyplass med direktefly til Kina:

– Et konstruktivt utspill, og vi lytter gjerne om det er konkrete planer

Kommersiell direktør i Nordlaks, Merete N. Kristiansen synes utspillet om Andenes som eksportflyplass med direkte forbindelse til Asia er interessant.

– Asia er et kjempespennende marked

Daglig leder for Primex på Myre, Martin Rasmussen synes et eventuelt samarbeid og koordinering av flytransport er interessant, men ikke det som er prioritet nummer én for bedriften akkurat nå.

torsdag 08.08 2019

Finansinntekter berger pluss for A.H. Holding

Finansinntekter på 11 millioner kroner gjorde at A.H. Holding AS gikk i pluss i 2018. Selskapet er nå involvert i 13 datter- og tilknyttede selskaper.

mandag 05.08 2019

– Nå må noe skje med tollstasjonen på Bjørnfjell

Salgssjef hos Myre Fiskemottak, Trine Knudsen gav et krystallklart innspill til Ine Eriksen Søreide (H). – Tollstasjonen på Bjørnfjell må ha bedre bemanning, for slik det er i dag er den til ulempe for fiskerinæringa, sier hun.

Vesteraalens-sjef foreslo Andenes som eksport-flyplass

– Om vi kunne brukt Andøya som eksportflyplass med direktefly til Kina, kan vi ta ut en kilopris på 200 kroner for fersk fisk, sier Geir Wilhelm Wold i Vesteraalens til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

søndag 04.08 2019

Derfor satser Andreas 16 millioner på ny fiskebåt

Fiskeskipper Andreas Hanssen investerer 16 millioner kroner i ny fiskebåt på 12,99 meter. Med dobbel lastekapasitet utvider han mannskapet til fire helårige arbeidsplasser.

torsdag 01.08 2019

Myre Fiskemottak lover å ta tak

Klager på forsøpling i nærområdet på Myre

Beboere i nærhet til industriområdet Kartneset på Myre klager til kommunen over det de mener er forsøpling av deres nærområde. Mye av utstyret som er lagret der tilhører Myre Fiskemottak, som lover forbedring.

tirsdag 30.07 2019

Primex Norway på Myre:

Røde tall i oppstartsåret

Ikke uventet ble det notert et negativt regnskapsresultat for Primex Norways fabrikk på Myre under oppstartsåret i fjor. Styrelederen sier at også 2019 må anses som et oppstartsår.

lørdag 27.07 2019

Kristoffersen Fiskebåt AS og «Gunnar K»:

Fisket for titalls millioner

Øksnesrederiet Kristoffersen Fiskebåt AS fisket for store verdier med kystbåten «Gunnar K» i fjor.

fredag 26.07 2019

Ligger an til å bli ferdige før tidsplanen:   

Siste lekter med stein fra Kobbvågen til moloen på Steinesjøen

Ottar Bergersen og Sønner er i skarp rute med reparasjonen av moloen ved Steinesjøen. Torsdag ankom siste lekter, og størrelsen på steinen gjør at moloen blir forsterket.

onsdag 24.07 2019

Det er laks Gunnar Klo AS tjener på

Mens Gunnar Klo AS tapte nesten 17 millioner på hvitfisk i fjor, berget oppdrettsselskapet Øyfisk AS med 80 millioner i pluss totalen for selskapet.

tirsdag 23.07 2019

Nedgang for MyreMar AS

Fiskemottaket MyreMar AS på Myre opplevde en svikt i inntektene på vel fem millioner fra 2017 til i fjor, men berget likevel pluss på bunnlinja.

mandag 22.07 2019

Allerede overfisket torskekvotene

Mens resten av kystfiskeflåten har redusert sine torskelandinger i 2019, har gruppen stor kyst fisket mer torsk, og er havnet på minussiden i statistikken.

Hvalfangsten på nivå med fjoråret

Etter endt uke 28 var det tatt 351 hval i år. Det er to dyr bak fjoråret til samme tid.

Vil forby turister å ta fisk ut av landet

– Det må være opplevelsen av fiske som står i fokus, ikke muligheten for å kunne ta med seg fisk hjem som er avgjørende.

lørdag 20.07 2019

J. M. Nilsen på Nordmela:

– Fornøyd med økt omsetning

– Jeg er fornøyd med at vi økte aktiviteten og omsetningen, sier Ole Johnny Nilsen i J.M. Nilsen Fisk AS på Nordmela.

fredag 19.07 2019

Omsatte for 786 millioner – satt igjen med 27 millioner i pluss

Det er store tall og små marginer når selskapene Myre Fiskemottak, Notø og Øksnes Kystfiske gjør opp status for 2018.

Ran på høylys dag

Andøya Spaceport ved Nordmela:

Andøyfiskerne kopler inn Norges Fiskarlag

– Dette er for komplisert for et lite fiskarlag. Derfor har vi koblet inn Norges fiskarlag og Nordland fylkes fiskarlag. Dette gjelder ikke bare Andøy og Øksnes, sier Odd Arne Mikkelsen i Andøy fiskarlag.

torsdag 18.07 2019

Sier først nei takk til egen fisk, så kjøper Lerøy den på auksjon

Fiskerikonsernet Lerøy synes leveringforpliktelser gir for lite fleksibilitet. Derfor sier selskapet først nei til å kjøpe pliktfisken selskapets båter fisker, for så å kjøpe den på auksjon i neste omgang.

Fiskeindustrien i Vesterålen vil ha både tog og bedre vei

Det har vært mange meningsytringer rundt hvorvidt staten bør satse på å utvide togstrekningen fra Fauske i retning Tromsø i det siste. Nordlaks ønsker debatten velkommen og mener det må flere utredninger til før en avgjørelse tas.

Mange vil fjerne begrepene styrbord og babord

Begrepene styrbord og babord på sjøen er forvirrende for mange, viser en undersøkelse. Flere ønsker å bruke høyre og venstre, men det kan skape mer forvirring.

onsdag 17.07 2019

«Snarsetværing» fant makrell på Andfjorden

Etter en dårlig start på makrellfisket for mannskapet om bord «Snarsetværing» av Bø, fikk de endelig klaff på Andfjorden i natt.

mandag 15.07 2019

Underskudd for Hovden Fiskeindustri AS

Hovden Fiskeindustri måtte notere seg for et minus i regnskapet for 2018 på 833.000 kroner.

Populært blant ungdommer å ha fiske som sommerjobb

Over 300 ungdommer over hele landet har i år registrert seg hos Fiskeridirektoratet via ungdomsfiskeordningen og har fiske som sommerjobb. Det er ny rekord.

lørdag 13.07 2019

Leter etter makrell i Vestfjorden

Flere båter leter etter makrell i Vestfjorden.

Ny teknologi skal gjøre det raskere å finne forliste fartøy

fredag 12.07 2019

Forbereder NM i havfiske:

Trenger båter til fiskerne

Harstad Havfiskeklubb fyller 50 år i år og er i den anledning arrangør av norgesmesterskapet i havfiske 2. og 3. august.

onsdag 10.07 2019

Vil overta havna på Nøss

Kystverket vil kvitte seg med fire havneanlegg i Andøy. Nå vll Sameie Nøss Gård overta havna på Nøss.

Får overføre kommunalt lån

En fisker i Bø får overføre et kommunalt lån fra en båt til en annen.

Vannprøver ved atomubåt viser radioaktive verdier en million ganger høyere enn normalen

Nye målinger ved atomubåten Komsomolets som sank for 30 år siden, viser radioaktive verdier nær en million ganger høyere enn i vanlig sjøvann.

tirsdag 09.07 2019

Rekord for OSO Maritim

– 2018 var et greit år og det ser greit ut i 2019 også, sier Johan Olsen i OSO Maritim AS på Andenes. 2018 ga omsetningsrekord for sjøfartsbedriften.