Tema

fredag 23.02 2018
4

Mathias Høyning i gang med «Nordflu»

– Det er dette jeg gleder meg til

– Jeg er fornøyd med båten, sier Mathias Høyning om sjarken «Nordflu». Foreløpig driver han den på fritiden.

torsdag 22.02 2018

Fisker døde av skader etter forlis

Fiskeren som søndag ble redda opp av havet av redningsmannskaper etter forlis, overlevde ikke.

Jacob Søreng er tungeskjærer

– Både tungt og artig

– Jeg regner med å tjene 7 til 8.000 kroner i vinter, sier Jacob Søreng, en av mange tungeskjærere ved Sjøanlegget på Andenes.

Leverte over 40 tonn torsk

Har vært så hektisk at de tar fiskepause

Det er mye fisk i havet utenfor Andøya nå. – Det har vært hektisk i noen dager, så nå tar vi en fiskepause, sier Kai Elvan om bord i «Ole Elvan».

fredag 16.02 2018

– Satsinga på torskehotell er framtida

Fiskeriminister Per Sandberg er imponert etter å ha besøkt torskehotellet til Myre havfarm i Staven. – Dette er framtida, potensialet er enormt, sier fiskeriministeren.

torsdag 15.02 2018

Strukturering i flåten under 11 meter:

– De som ønsker å strukturere bør få lov, sier fiskeriministeren

– På en måte har vi allerede en form for strukturering i dag, sier fiskeriminister Per Sandberg.  Om strukturering i gruppen fartøy under 11 meter, er han er åpen for ei frivillig ordning, men først skal dette ut på høring.  

Torsk hindret lakserømming fra Steilo

Da en vill torsk ble observert via et undervannskamera i merden, gikk alarmen i kontrollrommet hos Nordlaks på Børøya.

Fra hau til proteinpulver med høyt innhold av kollagen:

Restråstoff fra Myre om til klingende mynt

Et samarbeidsprosjekt mellom Nofima i Tromsø og Myre Havbruk, viser at både torskehoder og rygger kan bli til svært godt betalte produkter som proteinpulver.

onsdag 14.02 2018

Får 500.000 til flytebrygge på Nordmela

Andøy kommune får 500.000 kroner i tilskudd til ei ny flytebrygge på Nordmela. – Den bør være på plass i løpet av våren, sier havnesjef Håkon Strand.

VOL følger skreifisket:

Gunnar Klo på Stø ligger foran fjoråret

Det fiskes særdeles godt utenfor Stø, og linebåtene kommer på land med mellom 400 og 450 kilo på stampen. – Vi ligger foran fjoråret slik det ligger an nå, sier Leif Godvik.

AMO-kurs i regi av Fiskeriparken og NAV:

Sørger for kompetanse inn i fiskerindustrien

Et seks ukers AMO-kurs med både teori og praksis gir 15 kursdeltakere spisskompetanse på å arbeide særlig innen fiskeindustri. – At NAV har tatt initiativ til dette, er utrolig bra, sier Beate Solvoll.

mandag 12.02 2018

Anlegg for levende fisk

Ja og nei til Vesteraalens

– Vi må klare å kombinere det positive med det formelle, sa ordfører Jonni Solsvik da formannskapet sa nei til at Vesteraalens for kjøpe ei tomt i Andenes havn.

Aktivitet i egnerbuene på Myre:

– Dette har sin egen sjarm

Fangstene er i ferd med å ta seg opp for linebåtene utenfor Myre, og det egnes for fullt for å sette nye stamper på grunna mellom Nyksund og Skogsøya. Stein Olsen kunne ikke tenkt seg et bedre yrkesliv.

Flyfrakt av fisk fra Andenes?

– I dialog med kinesiske aktører

– Vi har etablert oss i Shanghai. Vi jobber med kinesiske aktører både når det gjelder flyfrakt av fisk fra Andenes og turisme, sa Geir Wilhelm Wold til formannskapet i Andøy.

lørdag 10.02 2018

To helikopter og en redningsskøyte kom i løpet av en time til sjark i nød:

Jubler over den raske responsen

Under en time etter at en fisker ropte «Mayday», var tre redningsressurser på plass. To helikopter og en redningsskøyte kom rekordraskt fram. Sjarken hans hadde vært i berøring med bunnen, og tok inn store mengder vann.

fredag 09.02 2018

Teknisk utvalg gir grønt lys:

Midlertidig tillatelse for levendelagring

Hovedutvalget for teknisk sektor anbefaler å gi Levende Mellomlagring AS midlertidig tillatelse for levendelagring av torsk på lokalitet i Staven.

onsdag 07.02 2018

– Ikke verdt å friste skjebnen

Så fort forholdene på havet tillater det, er den 34-fots store MS «Sofie» alltid første båt ut fra havna på Stø. – Men i dag er det ikke verdt å friste skjebnen, sier fisker Magnar Vevle fra Sortland.

Kjempefangster på snurrevad og line:

Fiskere får 450 kilo på stampen

Fiskerne kom på land med fine fangster til Gunnar Klo avdeling Stø. Daglig leder, Leif Godvik, beretter om veldig gode fangster.

mandag 05.02 2018

God start på året for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 7,7 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 143 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

fredag 02.02 2018

Tall sluppet for oppdrettsvekst

Kan ende med titalls millioner til Vesterålen

Oppdrettsselskapene har kjøpt veksttillatelser for nesten 950 millioner kroner. Vesterålen alene kan motta over 16 millioner fra Havbruksfondet - bare i denne første runden.

torsdag 01.02 2018

Klart for påmelding til distriktskvoteordningen

Fiskeridirektoratet åpner nå for påmelding til distriktskvote-ordningen for torsk nord for 62°N for 2018. Fartøy i kystfiskeflåten kan delta.

onsdag 31.01 2018

Travel dag for redningsskøyta

Onsdag ble en travel dag for mannskapet om bord på redningsskøyta «Dagfinn Paust». – Akkurat nå dykker vi på to båter som vi har slept inn, sier styrmann Bengt Landøy-Midtbøen.

tirsdag 30.01 2018

Færre døde i primærnæringene i fjor

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor. Antallet arbeidsskadedødsfall holder seg på et historisk lavt nivå.

søndag 28.01 2018

Gikk fra milliardkonsern til familiebedriften på Myre

– Målet er at vi skal levere gode resultater over tid. Skal vi få til det, må vi bli flinkere til alt, sier Arne E. Karlsen – som i desember tok over som ny daglig leder ved Gunnar Klo AS i Øksnes.

fredag 26.01 2018

Tester ut ny robotteknologi på filetfabrikk på Melbu

Siden 1970-tallet er antall norske filetfabrikker redusert fra over 100 til ti. Nå, midt i beste skreisesongen testes ny teknologi ut på Melbu.

torsdag 25.01 2018

Andenes fiskemottak:

– Det beste året noensinne

– 2017 ble det beste året noensinne for Andenes fiskemottak, sier Leif Kvivesen, som ønsker samme trykk inn i det nye året.

Biomars nye fartøy kommer for første gang til sin hjemhavn på Myre

Biomar inviterer til åpen båt når MS Nyksund for første gang kommer til Myre lørdag.

tirsdag 23.01 2018

724.963 kroner til næringstiltak i Andøy

Får 500.000 til kvotekjøp

Svein Markussen er innvilget et stønadslån fra Andøy kommune til kjøp av en kvote til 2,3 millioner kroner.

søndag 21.01 2018

Kvoteprisene rett i taket:

13 meter lang båt til salgs for 33 millioner

Fiskebåtprisene har eksplodert det siste halvåret. 13-metersbåten «Norhav» fra Andenes ligger ute for salg til 33 millioner kroner.

Skreien er bedre betalt enn laksen

Skreifisket lar fortsatt vente på seg, men den torsken som kommer på land er godt betalt.

Storsilda står langt til havs, kommer ikke inn i nordnorske fjorder:

«Rødholmen» med stor sildefangst i «Smutthavet»

Lødingen-båten «Rødholmen» kom i natt til land med en stor sildefangst tatt i «Smutthavet».

fredag 19.01 2018

Lofoten vil møte konkurransen fra Vesterålen med tettere samarbeid

Lofotregionen skal se på mulighetene for tettere samarbeid i fiskerinæringa for å styrke regionen i konkurranse mot blant annet Vesterålen.

torsdag 18.01 2018

Vesteraalens vil lagre levende fisk på land

Vil lagre levende fisk på land

– Ønsker å komme i gang i år

mandag 15.01 2018

Snart ferdig med Sjøanlegget

Åpner fiskemottak til 20 millioner

– Vi regner med å kjøre i gang i løpet av denne uken, sier Rune Alsos i Jangaard Export på Andenes. Snart er man ferdig med det nye fiskemottaket ved Sjøanlegget.

Fiskeribransjen håper på mer hvalfangst

Fiskarlaget trekker spesielt fram nei til oljeboring og formulering om hvalfangst som positivt i Jeløy-erklæringa. De ønsker også mindre regulering velkommen - der er Kystfiskarlaget uenige med dem.

lørdag 13.01 2018

Kystvaktas helikoptertype:

Helikoptertypen det norske Forsvaret skal kjøpe satt på bakken i Belgia

I Belgia er tre helikoptre av typen NH90 satt på bakken etter funn av en rekke feil. Den samme helikoptertypen har skapt problemer for det norske Forsvaret.

torsdag 11.01 2018

Myre fiskemottak størst i nord

Av de 55.000 tonnene fersk fisk som kom på land i Vesterålen i fjor, kjøpte Myre fiskemottak 21.000 av dem. Det gjør dem til det aller største hvitfiskmottaket i nord. Nå forbereder de seg til nok en hektisk vintersesong.

Fisket for 18 milliarder kroner

Norske fartøy landet i 2017 fisk til en totalverdi på over 18 milliarder kroner. 

onsdag 10.01 2018

Vesterålsmottakene tok i mot ferskfisk for 762 millioner i fjor

Ferskfisken som ble landet i Vesterålen i fjor hadde en verdi på 762 millioner kroner. Det ble imidlertid landet mindre kvantum enn i 2016.

Slutter som banksjef

Etter nesten ti år som banksjef i Sortland og Vesterålen, skifter Eirik Nikolaisen beite. I mars begynner han i ny jobb som salgs- og markedsdirektør for Vesteraalens.

tirsdag 09.01 2018

Gir unntak for leieskipperforbud for fødselspermisjon

Med et tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å jobbe som skippere, endrer regjeringa deltakerforskriften slik at kvinner som skal i fødselspermisjon får unntak fra leieskipperforbudet.

onsdag 03.01 2018

Fisker godt med sei i vente på skrei:

– 10 år siden sist vi hadde slike seiforekomster

Det er foreløpig ikke de store torskefangstene å få utenfor Vesterålen, men i vente på skreien, fisker garn- og snurrevadbåtene på seien.

tirsdag 02.01 2018

Øksnesmobilisering for strukturering

Nordland fylkes fiskarlag uenig med fiskarlaget sentralt i strukturspørsmål

Mens Nordland fylkes fiskarlag er sterk kritisk til strukturering for den minste kystflåten, mener laget sentralt det stikk motsatte.

Mindre torsk i Vesterålen i 2017 enn året før

Det ble totalt landet i overkant av 38.000 tonn fersk torsk i Vesterålen i 2017, mot over 39.000 tonn året før.

fredag 29.12 2017

Utvider havobservatoriet – starter arbeidet til våren:

Setter ned nye undervannsstasjoner utenfor Vesterålen

LoVe Havobservatorium utenfor Bø skal bygges ut. Første del av utvidelsen vil bli satt ut til våren.

Øksnesmobilisering for sjark-strukturering:

– Trur de har en dårlig sak

Stø-fisker Robert Brun opprettet i sommer en gruppe på Facebook som er for strukturering for den minste flåten. Nå har gruppa dannet et styre og startet arbeidet. Nordland fylkes fiskarlag tror de har en dårlig sak.

torsdag 28.12 2017

Ny «Gunnar K» på plass utpå nyåret

Øksnesrederiet Kristoffersen Fiskebåt må vente noe tid før den nye «Gunnar K» blir levert til Myre.

onsdag 27.12 2017

Nordland Fylkes Fiskarlag:

Frykter reduksjon i investeringer til fiskerihavner

Nordland Fylkes Fiskarlag kommer med flere innspill til Kystverkets handlingsprogram.

Reduksjon i åpen gruppe-kvoter:

– Stikk i strid med sunn fornuft

Produksjonssjef Jan Roger Knudsen ved Gunnar Klo AS på Myre reagerer sterkt på at kvotene for de mange fiskerne i åpen gruppe blir reduserte i 2018.

fredag 22.12 2017

Fiskeri-optimisme inn i 2018

Med en nedgang i torskekvotene i 2018, håper mange fiskere på bedre betalt for fangstene. En historisk lav kronekurs bidrar til optimisme blant fiskere og landindustri.

mandag 18.12 2017

Marie fra Myre er ansatt som sjef i Villa Seafood

Marie Lassesen er ansatt som ny daglig leder i Ålesund-selskapet Villa Seafood AS.

fredag 15.12 2017

Får utbetalt 1,8 millioner fra Havbruksfondet

Hadsel får mest med 627.819 kroner fra Havbruksfondet. Totalt fordeles nesten 1,8 millioner kroner mellom fire vesterålskommuner.

tirsdag 12.12 2017

Kommunen strammer inn regelverket

Båteiere i Bø reagerer

Bø kommune strammer inn regelverket rundt leie av kommunale båtplasser. Det har fått enkelte til å reagere.

lørdag 09.12 2017

Inviterte Sandberg til å åpne nyfabrikken

Per Sandberg ble torsdag invitert tilbake til Myre for å åpne verdens mest moderne filetfabrikk neste vår.

torsdag 07.12 2017

Kina halverer fisketollen

Kina halverer tollsatsene for flere fiskearter, deriblant fryst atlantisk laks. Norske myndigheter venter at eksporten vil øke kraftig fremover.

onsdag 06.12 2017

Sandberg avviser at han skaper fiskeri-uro

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avviser at han ved å gi unntak fra deltakerlovens aktivitetskrav har skapt uro blant norske fiskere og i sjømatindustrien.

mandag 04.12 2017

Fisket kongekrabbe i Lofoten - kan være satt ut

Sjarkfisker Joachim Joakimsen (24) fikk en uvanlig fangst i kveitegarnet: En vaskeekte kongekrabbe, utenfor Skrova i Lofoten.

fredag 01.12 2017

Har ikke fått inn flere dispensasjonssøknader

Opposisjonen på Stortinget har rast mot dispensasjonen fra deltakerloven gitt til Gunnar Klo, og hevdet at den uthuler hele lovverket. Men Fiskeridepartementet har foreløpig kun mottatt én søknad.

torsdag 30.11 2017

Høyesterett: Fangst av snøkrabbe på norsk sokkel er straffbart etter norsk lov

Høyesterett har fastslått at Norge ikke er nødt til å godta at utenlandske fartøy med godkjenning fra hjemlandet kan fange snøkrabbe på norsk sokkel.

onsdag 29.11 2017

Kan få overføre mer sild til neste år

Båten er bare 10,96 meter:

Har fisket hyse for nesten fire millioner kroner i år

Mannskapet på sjarken «Ólafur» har så langt i år fisket 350 tonn hyse.

Disse vesterålsbåtene har fisket mest så langt i år

Torsk, hyse, sei, brosme og lange. Disse vesterålsbåtene har fisket mest av de ulike hvitfiskartene i år.

tirsdag 28.11 2017

Nordlaks i retten mot Staten i april

Nordlaks har saksøkt Nærings- og Fiskeridepartementet etter det de mener er et urimelig vedtak om å ilegge Nordlaks Oppdrett AS en tvangsmulkt på 1,7 millioner kroner.

Gunnar Klo-dispensasjonen

Høyre avviser Stortinget-instruks av Sandberg

Høyres Tom-Christer Nilsen avviser at det er gjort flertallsvedtak i næringskomiteen om at regjeringa ikke kan gi dispensasjoner etter deltakerloven.

Stortinget setter Sandberg på plassi Gunnar Klo-saken:

– Setter foten ned for Sandbergs forsøk på å snikliberalisere fiskeripolitikken

Stortinget setter i ei pressemelding fiskeriminister Per Sandberg på plass.

mandag 27.11 2017

Norge får fortsette med eksportavgift for fisk

EFTA-domstolen avviser søksmål fra Marine Harvest

Marine Harvest fikk ikke gjennomslag i EFTA-domstolen for sitt krav om gransking av statsstøtte til fiskerisektoren.

Fiskerisamtaler i gang mellom Norge og EU

torsdag 23.11 2017

Fiskeflåten kan se tilbake på historisk godt 2016

Fiskeridirektoratet offentliggjorde resultatene fra deres lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten for 2016 torsdag. For tredje år på rad økte driftsinntektene.

Trekker flere planlagte oppdrettslokaliteter fra arealplanen

Formannskapet tar til seg innsigelser som har kommet for oppdrettslokalitetene Mårsund og Godvik.

Bø tar opp kampen om råstoffet

En erkjennelse av at fiskeriet i Bø har sakket akterut har fått kommunen til å sette i gang et nytt strategisk prosjekt.

Liv laga etter nyoppstart på Bleik:

Har tatt imot 1,8 millioner kilo fisk så langt

Innkjøringssesongen viser at det er liv laga for fiskebruk på Bleik. Allerede nå har de tatt imot 1.8 millioner kilo fisk. 300.000 kilo mer enn budsjettet.

søndag 19.11 2017

Arrangerer skolekonkurranse for akvakultur-elever

torsdag 16.11 2017

Møtte fiskerne om utbyggingsplaner:

– Vi trenger mer råstoff, og skal bli mer konkurransedyktig

Sommarøy Produksjonslag flytter ut saltfiskproduksjonen og skal effektivisere anlegget før vintersesongen. – Vi er nødt til å ha mer råstoff, og skal bli en mer konkurransedyktig aktør, sa daglig leder i møte med fiskerne.

onsdag 15.11 2017

Nå har skolen fått fiskekvoter - August (16) fylte hele sildekvota

tirsdag 14.11 2017

Kun én vesteråling vil fiske hummer

fredag 10.11 2017

Video:

Forsker tror brunt slam i fiskegarnet er alger

Etter «industrivedtaket»:

– Kvoteprisene kan doble seg på to år

Fiskebåtmegler Johan Olsen på Andenes tror at prisene på fiskekvotene i kystfiskeflåten kan doble seg i løpet av et par år dersom fiskeindustrien får lov til å eie kvoter.

torsdag 09.11 2017

Jan Steffensen (MOS) kritiserte fiskeripolitikken i Hadsel

Aasvik: - Kritikken er malplassert

Siv Dagny Aasvik fikk under kommunestyret kritikk for å jobbe for lite med fiskeripolitikk. Det kjenner hun seg ikke igjen i.

«Ketlin» skulle til Finnmark for å finne sild, fikk seg en overraskelse ved Anda fyr

Silda er på tur forbi Vesterålen. Det overrasket sortlandsbåten «Ketlin».

onsdag 08.11 2017

Cermaq-interessent har bedt om møte med politikerne

En mulig kjøper av lakseslakteriet i Alsvåg har bedt om et møte med formannskapet.

mandag 06.11 2017

Havforskerne tilrår stort kutt i sildekvotene:

– Tror ikke det forskerne har lagt seg på er urimelig

Ringnotreder Svein Vollen fra Sortland tror det er fornuftig å redusere sildekvotene til neste år.

søndag 05.11 2017

Har forsket på proteinpulver fra torsk i samarbeid med Myre-aktører:

– Veldig spennende resultater

I dag selges proteinpulver, ofte fra myse, som kosttilskudd med en kilospris på over 400 kroner. – Det er ingenting i veien for at de heller kunne spist fiskeproteinpulver, sier Nofima-forsker som tror det ligger et stort potensial i bruk av restråstoff fra hvitfisk.

lørdag 04.11 2017

Oppgraderer Sommarøy produksjonslag:

Investerer i kai, utstyr, egnesentral og hybler

Hvitfiskaktøren Sommarøy produksjonslag i Øksnes skal ruste opp kai og bygningsmasse. – Anlegget begynner å bli gammelt, og vi er nødt til å gjøre oppgraderinger, sier Knut Roald Holmøy.

onsdag 01.11 2017

Mener oppdrettsnæringa «tetter igjen» Eidsfjorden med slam

fredag 27.10 2017

Fiskeriministeren har fått ny statssekretær

Veronica Pedersen Åsheim ble i statsråd i dag utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

onsdag 25.10 2017

Flere aktører har kaiplaner, men det vil ikke være nok. Nå ber de politikerne komme på banen:

– Myre havn er ikke rigget for økt volum med den kaisituasjonen som er nå

Fiskekjøper Ted Robin Endresen mener politikerne i Øksnes må ta tak i kaisituasjonen i Myre havn. – Havna er ikke rigget for økt volum med den kaisituasjonen som er nå, sier han til VOL. Han får støtte fra Knut Roald Holmøy.

tirsdag 24.10 2017

Kritisk til at fiskekvoter gis bort

En skipsmegler og Nordland fylkes fiskarlag er enige om at rekrutteringskvoteordningen er en dårlig løsning.

– Det er ikke hver gang det lønner seg å droppe ut av skolen

– Tildelingen av rekrutteringskvote er en drøm som gikk i oppfyllelse, sier hadselfiskeren Vegard Strand Carstensen.

onsdag 18.10 2017

Kåret unge entreprenører

Nervene var spent da unge entreprenørspirer fra Vågan og Vesterålen konkurrerte om å levere beste sjømat-idè denne uka.

Bygger bredere båter

Blokken Skipsverft får presset mye båt inn på en maksimum lengde på 15 meter.

torsdag 12.10 2017

Regjeringen foreslår å kutte i velferdstilbudet til fiskerne

– Smålig og skuffende, mener Norges Fiskarlag.

Torskekvota blir mindre til neste år

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en kvoteavtale for 2018. Avtalen ble torsdag signert i Kazan i Russland.

onsdag 11.10 2017

Slår kveitealarm:

– Ikke spis kveite som er over to meter

Får du ei kveite på over to meter, må den slippes ut igjen, enten den er død eller levende. Den må ikke spises.

søndag 08.10 2017

Seibonanza for sjarkflåten i Andøy

Juksafisket etter sei var eksepsjonelt godt i Andøy i september.

fredag 06.10 2017

Endelig sjef på egen skute:

Skipperdrømmen ble virkelighet etter 20 års fiske

Dag Rydland er lykkelig over å ha realisert skipperdrømmen med 4.9 millioner kroners investering i «Theo». – Dette blir tre helårige arbeidsplasser, samtidig som vi berget båten fra å bli solgt fra Andøy, smiler han.

fredag 29.09 2017

Se video:

Rekordgodt seifiske utenfor Andenes

Det er et særdeles godt seifiske utenfor Andenes.

torsdag 28.09 2017

Egil Kristoffersen & Sønner i Bø:

Notbøteri skal stå klart 30. april

Eva Kristoffersen i Egil Kristoffersen & Sønner forteller at byggingen av det nye notbøteriet til selskapet går etter planen.

fredag 22.09 2017

Jan Fredriksen fra Bø gjenvalgt i fylkesfiskarlaget:

Han slår alarm: – Fisket er ute av kontroll, vi må få nye regler

Jan Fredriksen fra Bø i Vesterålen er gjenvalgt som leder av Nordland fylkes fiskarlag. Han slår alarm om fisket i åpen gruppe. – Vi har mistet kontrollen, slår han fast.

Tok kveite på over 200 kilo

I går fikk Odd-Arne Mikkelsen ei kveite på kroken, som, etter at den var sløyd, veide den 190 kilogram.

onsdag 20.09 2017

Høstens vakreste fiskeeventyr:

Vesterålsbåter jakter makrell verdt 100 millioner kroner

Ni båter fra Vesterålen jakter makrell verdt over 100 millioner kroner. Havet bugner av fisk, men den står langt til havs, og langt i sør.